Jak pomáhají investice bourat bariéry

22. 07. 2014

Po dvou letech trvání projektu s názvem Univerzita Pardubice a kampus bez bariér se univerzita může konečně pochlubit realizovanými stavebními úpravami, které pomáhají odstraňovat technické bariéry. Díky uskutečněným investicím byl univerzitní kampus významně zpřístupněn všem zdravotně znevýhodněným.

Stavební úpravy pro imobilní osoby

V univerzitním kampusu se podařilo zrekonstruovat čtyři sociální zařízení pro imobilní.  V Technologickém pavilonu v Doubravicích byla pořízena hydraulická zdvihací plošina a vybudován výtah. Univerzitní koleje byly zpřístupněny imobilním výměnou automatických vstupních dveří v bloku C a pořízením bezbariérových bočních dveří do pavilonů A a B. Další zpřístupněnou budovou je výukový objekt EA, kde proběhla výměna bočních dveří. Tyto dveře byly doplněny elektrickým vrátným. K lepšímu přístupu k této budově přispělo i rozšíření chodníku před objektem.  Za zmínku stojí i nabídka ubytování v samostatném pokoji se sociálním zázemím pro handicapované v přízemí na kolejích v bloku C a bezbariérové stravování v menze.

Pomůcky pro slabozraké

Univerzitní knihovna byla díky tomuto projektu vybavena stolní kamerovou lupou pro slabozraké.  Stolní kamerová zvětšovací lupa umožňuje čtení, psaní, dokonce i drobné ruční práce. Umožňuje nastavit režim jasného negativního zobrazení, inverzního zobrazení a zobrazení fotografií. Velká čtecí podložka je vhodná pro časopisy, noviny a velká fotoalba.

Vybavení pro neslyšící

Z kompenzačních pomůcek z oblasti neslyšících si můžete povšimnout přepážkových indukčních smyček umístěných na vrátnicích objektů. Tento kompaktní mobilní systém pro poslech přes indukční smyčku výrazně zkvalitňuje komunikaci se sluchově postiženým – nositelem sluchadla. K dispozici jsou i přenosná zařízení na principu přenosu radiových vln, indukce a infra. Jejich využití je směrováno především do výuky a pro běžnou komunikaci. Velkou výhodou všech zakoupených pomůcek je přenosnost a možnost zapůjčení.

I sport je důležitý

O kompenzační pomůcky byla značnou měrou obohacena katedra tělovýchovy a sportu. Za zmínění stojí zejména dva skify sloužící pro trénink veslování tělesně postižených. Dále byl pro alternativní tělesnou výuku zakoupen závěsný posilovací systém, krankcycle, indiaca, míče boccia, ringo, kin-ball míč a další. Přínosem je i pořízení rehabilitačního lehátka. 

V rámci projektu OP VK  Univerzita Pardubice a kampus bez bariér (Univerzita bez bariér) , Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0009 se již podařilo mnohé, ale je stále co zlepšovat a doplňovat.

Ing. Lenka Milbachrová
Manažerka projektu Univerzita Pardubice a kampus bez bariér


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět