Univerzita Pardubice se zapojila do mezinárodní kampaně EURAXESS Roadshow

19. 06. 2014

V pondělí 3. března byla v Bruselu zahájena mezinárodní kampaň EURAXESS Roadshow. Během této kampaně projel autobus s logem EURAXESS celkem 22 zeměmi a zastavil v 29 evropských městech. Mezi destinacemi byla 19. března i Praha, autobus zde zastavil u Národní technické knihovny v Dejvicích.

Celoevropská síť EURAXESS nabízí zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům pomoc a poradenství pro hladký průběh jejich pobytů v hostitelské zemi, informace poskytuje přijíždějícím i vyjíždějícím výzkumníkům bezplatně. Síť EURAXESS Česká republika spolupracuje s vládními i nevládními institucemi a organizacemi. V současnosti jsou v této síti dvě servisní centra v Praze a v Brně a osm regionálních kontaktních míst. Jedním z nich je Univerzita Pardubice, která se zapojila také do pořadatelství EURAXESS Roadshow.

Posláním akce EURAXESS Roadshow je podpora kariéry ve vědě a výzkumu s důrazem na mezinárodní mobilitu. Cílovou skupinou jsou především studenti, začínající výzkumníci.  „Mojí úlohou během této akce bylo informovat zájemce v autobuse či ve stáncích, které jsou součástí akce, o možnostech uplatnění ve vědě a výzkumu, o způsobu, jak najít vhodnou zahraniční stáž nebo pracovní pozici v rámci evropského výzkumného prostoru, o možnostech financování takových pobytů nebo o EURAXESS službách,“ uvedla Ing. Zuzana Tuťálková, která je kontaktní osobou Regionálního spolupracujícího místa EURAXESS Česká republika za Univerzitu Pardubice.

Euraxess Roadshow v Praze

Ve středu 19. března byli v prostorách Národní technické knihovny přítomni konzultanti, kteří odpověděli zájemcům na konkrétní dotazy a pomohli například s aktualizací životopisu i jeho inzercí, vytvořili profesionální snímek na CV a poté ho pomohli nahrát na portál Euraxess jobs. Tak se dostane životopis rychle k možným zaměstnavatelům. Konzultanti vysvětlili dále další kroky, s jejichž pomocí mohou mladí výzkumníci nastartovat svoji vědeckou kariéru. „Kromě konzultací na stáncích byl celé odpoledne na programu blok přednášek, panelových diskusí a workshopů s výzkumníky, kteří již mají mezinárodní zkušenosti,“ doplnila Ing. Tuťálková.

Seminář k otázkám Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků

Na semináři konaném při příležitosti mezinárodní kampaně EURAXESS Roadshow představila Markéta Doležalová ze servisního centra EURAXESS Česká republika v Praze Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků. S klíčovými prezentacemi vystoupili prof. Manfred Horvat z Vídeňské technické univerzity a Mgr. Jiří Nantl, LL.M., operační ředitel CEITECu.

Ing. Zdenka Černá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět