Univerzita se představila vysokoškolským manažerům z celého světa

8. 10. 2014

V polovině září hostila Praha poprvé v historii mezinárodní veletrh a konferenci Evropské asociace mezinárodního vzdělávání. Sešlo se zde na pět tisíc vysokoškolských manažerů z celého světa, aby si vyměnili informace o studiu na zahraničních univerzitách.

Naši univerzitu zastupovaly prorektorka pro rozvoj doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc., Ing. Monika Vejchodová, Ing. Zuzana Tuťálková a Mgr. Věra Albrechtová z oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy.

Celosvětové informace o vzdělání

Zástupkyně z Univerzity Pardubice představily její fakulty, hovořily o nabízených formách spolupráce ve vědě a výzkumu a možnostech studia pro zahraniční studenty, které nabízejí naše studijní programy a obory v anglickém jazyce. Dále se setkaly se zástupci partnerských univerzit a zástupci společností, tzv. agenty, kteří nabízejí studium zahraničním studentům.

„Jednalo se o mimořádnou příležitost k navázání strategických partnerství se zahraničními univerzitami, seznámení se s novými trendy v mezinárodním vysokoškolském vzdělávání a vyměňování si zkušeností s kolegy z celého světa,“ říká k mezinárodnímu setkání prorektorka pro rozvoj Univerzity Pardubice Jana Kubanová.

Kulatý česko-kanadský stůl

V předvečer konference se účastnila Ing. Monika Vejchodová akce „Kulatý stůl spolupráce českých a kanadských univerzit“. Přítomní vysokoškolští manažeři představili český a kanadský vzdělávací model a hovořili o dosavadní reálné spolupráci. V  rámci následných bilaterálních jednání bylo možné představit naši univerzitu zahraničním zástupcům univerzit.

 „Setkala jsem se například se zástupcem montrealské univerzity a univerzity v Quebecku, o navázání vzájemné spolupráce jsme hovořili také se zástupcem z Univerzity v Albertě,“ říká Ing. Monika Vejchodová z oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy.

Česko-asijská spolupráce

Ing. Zuzana Tuťálková jednala s paní Caroline Ma z mezinárodní kanceláře National Central University z Tchaj-wanu, se kterou má Univerzita Pardubice uzavřenou již druhou navazující smlouvu o spolupráci. Pro tchajwanské studenty je naše univerzita tradiční oblíbenou destinací a každý rok do Pardubic přijíždí desítka studentů.

„Naši studenti na Tchaj-wan zatím nejezdí. My bychom ale rádi prosadili reciprocitu, diskutovali jsme proto nejen o nabídce oborů v angličtině, ale rovněž životních nákladech, které jsou podobné jako ty u nás,“ doplňuje Ing. Zuzana Tuťálková.

Prorektorka doc. Kubanová si na konferenci vyměnila informace s ředitelem společnosti Europe Study Centre z Indie, panem Abdulem Razakem, ten nabídl univerzitě svoje služby v oblasti propagace evropských univerzit indickým studentům.

Hned v pondělí 22. září pan Abdul Razak navštívil Univerzitu Pardubice a jednal s prorektorkou doc. Kubanovou o konkrétních krocích jeho propagační strategie. „V současné době pro něj připravujeme seznam anglických studijních programů, které pan Razak představí indickým studentům,“ dodává Jana Kubanová. O výměnu studentů by měli zájem i zástupci z Kyonggi University z Korey a rádi by tak podepsali smlouvu o spolupráci.

Rozšíření spolupráce v rámci Erasmus+

Mgr. Věra Albrechtová, koordinátorka mezinárodních vztahů, se účastnila několika setkání v rámci ERASMUS+, na kterých jednala převážně o způsobech, jak balancovat počet vyjíždějících a přijíždějících studentů. „Diskutovali jsme o tom, jak propagovat naši univerzitu v Dánsku a naopak jak představovat turecké univerzity mezi studenty Univerzity Pardubice a o možnostech rozšíření stávající spolupráce v rámci ERASMUS+ např. s univerzitou v norském Lillehammeru, polskou Kielce University of Technology nebo dánskou University of Southern Denmark,“ vysvětluje Věra Albrechtová.

Důležité setkání proběhlo i se zástupcem Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR) Petrem Kaiserem, který nabídl podporu MZV ČR naší univerzitě při získávání studentů v konkrétních třetích zemích na konkrétní obory.

Mezi univerzitní elitou

Vysoké školství zástupkyně Univerzity Pardubice prezentovaly spolu s dalšími 15 vysokými školami z České republiky na společném stánku pod názvem Study in the Czech Republic. Vedle českých vysokých škol představili své univerzitní vzdělávání zástupci prestižních světových univerzit, například z anglické z Cambridge, z francouzské univerzity v Lyonu, z nizozemské univerzity v Utrechtu, ale také agenti z americké bostonské či kalifornské univerzity a mnoho dalších vysokoškolských institucí z celého světa.

Bc. Věra Přibylová z Oddělení propagace a vnějších vztahů ve spolupráci s Oddělením pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět