Místopředseda vlády pro vědu a výzkum zavítal na univerzitu

3. 10. 2014

Na univerzitu zavítal ve čtvrtek 2. října MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., místopředseda vlády pro vědu a výzkum a předseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Během své návštěvy se setkal s představiteli univerzity a besedoval se studenty zejména doktorských studijních programů.

Místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek navštívil Univerzitu Pardubice v rámci své cesty do Pardubického kraje.

V odpoledních hodinách ve čtvrtek 2. října se sešel s vedením univerzity, rektorem prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., a jeho prorektory. Během krátkého setkání diskutovali otázky spojené především s oblastí rozvoje a hodnocení vědeckých činností.

V rámci návštěvy si místopředseda vlády prohlédl též moderní univerzitní kampus a areál Fakulty chemicko-technologické.

Poté následovala od 15 hodin v posluchárně C2 budovy HA Fakulty chemicko-technologické krátká beseda Pavla Bělobrádka se studenty, zejména doktorských studijních programů, a dalšími zájemci o téma vědecko-výzkumné práce, rozvoje tvůrčích činností na vysokých školách, možnostech dalšího financování univerzitní vědy a výzkumu.

Rektor předal Pavlu Bělobrádkovi při příležitosti této návštěvy Pamětní medaili Univerzity Pardubice.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka-mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět