Irácký velvyslanec jednal s rektorem. Studium u nás komplikují víza

12. 06. 2014

V úterý 13. května navštívil Univerzitu Pardubice irácký velvyslanec Hussain Saleh Majeed Mualla. Setkal se s rektorem prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc. a společně hovořili o systému vysokoškolského vzdělávání v České republice. Rovněž řešili otázku, za jakých podmínek by mohli Iráčané studovat a získat praxi na Univerzitě Pardubice.

Irácký velvyslanec vyvíjí velké úsilí, aby byl umožněn pobyt iráckým studentům na naší univerzitě a získali zde vysokoškolský titul M.Sc. a Ph.D. Veškeré finanční prostředky by byly v režii irácké strany. Ta by hradila studentům poplatky za studium, ubytování a jiné náklady včetně kapesného.

Bohužel v současné době jsou problémem česká víza, která velvyslanectví v Bagdádu nevydává. Velvyslanec by chtěl tedy iniciovat novou smlouvu mezi Českou republikou a Irákem. Osobně chce navštívit Ministra zahraničních věcí a o pomoc požádal i rektora Miroslava Ludwiga.

Díky kurzu obnovili bagdádské dokumenty

V roce 2006 se na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice učilo devět iráckých specialistů v oboru péče o kulturní památky restaurovat papír, kámen a závěsné obrazy. Součástí kurzu byla jak teoretická, tak i praktická cvičení, laboratoře a exkurze na řadu českých specializovaných pracovišť.

Techniku, kterou si osvojili při práci v ateliérech Fakulty restaurování v Litomyšli, pak také využili při obnově dokumentů přivezených z bagdádského Národního archivu.

Dvouměsíční kurz tematicky navazoval na vzdělávací cyklus, který v rámci vládního programu pomoci při obnově kulturního dědictví Irácké republiky v Litomyšli úspěšně proběhl v roce 2004.

Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., podal iráckému velvyslanci podrobné informace o univerzitě v anglickém jazyce a obdaroval ho publikací s fotografiemi Štěpána Bartoše s doprovodným textem Františka R. Václavíka Univerzita Pardubice a její budovy. Irácký velvyslanec si pak do knihy připsal poznámky přímo v arabštině.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět