Nová vzdělávací centra univerzity

26. 08. 2014

Rektor Miroslav Ludwig podepsal smlouvy, které zahájily stavby dalšího moderního zázemí. Vznikne nové Centrum materiálů a nanotechnologií a Výukový areál Polabiny, oboje dohromady za 230 milionů korun.

V úterý 5. srpna podpisem smlouvy o dílo byla zahájena stavba Centra materiálů a nanotechnologií v nejstarším areálu univerzity v centru města Pardubic na náměstí Čs. legií. Vítěznou firmou ve veřejném výběrovém řízení, do něhož se přihlásilo celkem pět žadatelů, se stal dodavatel z Brna, společnost UNISTAV a.s. Smlouvu na provedení stavby podepsal rektor univerzity profesor Miroslav Ludwig a zástupce generálního ředitele a člen představenstva dodavatele stavby Martin Řehůřek.

Moderní vědecké zázemí

Během jednoho roku vznikne v centru města moderní vědecké a laboratorní zázemí pro rozvoj zejména materiálového výzkumu, který má v Pardubicích dlouholetou tradici a kterým se řadí mezi špičková pracoviště mezinárodního významu.

„Nové zázemí umožní zvýšit kvalitu vzdělávání studentů a realizovat inovace magisterských a doktorských materiálově orientovaných studijních programů, a to zejména dvou našich technicky a přírodovědně orientovaných fakult - nejstarší Fakulty chemicko-technologické, kde má materiálový výzkum dlouholetou tradici, a nejmladší Fakulty elektrotechniky a informatiky, kde nové zázemí posílí rozvoj pěstovaných technických disciplín,“ zdůrazňuje rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig.

Do modernizace této části areálu v centru města, jehož nejstarší, historicky cenná část prošla rekonstrukcí v roce 2012, vloží Univerzita Pardubice dalších cca 120 mil. korun, 96 mil. Kč z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a cca 23 mil. Kč z vlastních zdrojů. Z toho rozsah stavebních prací, které budou provedeny právě na základě podepisované smlouvy o dílo, činí cca 73,5 mil. Kč.

Výukový areál pro tři fakulty

Druhou důležitou stavbou je Výukový areál Polabiny, k jehož vybudování se zavázala kroměřížská firma VW WACHAL a.s., která se stala vítězem výběrového řízení. Rektor profesor Ludwig podepsal ve středu 6. srpna smlouvu o dílo na dodávku stavby společně s ředitelem společnosti Viliamem Wachalem. Rekonstrukce objektu z 60. let minulého století napomůže významně k modernizaci vzdělávací infrastruktury hned tří fakult univerzity, a to přímo v univerzitním areálu v Polabinách.

Díky novému areálu by se měly zlepšit podmínky a zázemí pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti netechnologických inovací. Po dokončení rekonstrukce se pokryjí potřeby zejména společenskovědních a ekonomických oborů univerzity. Šest poslucháren a osm dalších laboratoří pro výuku spojenou s výzkumem či výukou cizích jazyků využijí zejména tři fakulty – filozofická, ekonomicko-správní a dopravní.

K dispozici budou pracovny pro studenty doktorských studijních programů a jejich školitele a pro jejich výzkumnou činnost, studovna sloužící zároveň jako zasedací místnost a dvě specializovaná pracoviště informačních technologií. Nové prostory budou vybaveny moderní počítačovou a prezentační technikou, která je nezbytným technickým předpokladem modernizace výuky a která navíc umožní efektivní sdílení informačních a komunikačních technologií, jimiž univerzita již disponuje.

Vznikne i odpočinková zóna a nové parkoviště

Zároveň dojde v areálu k vybudování i odpočinkové zóny ve vnitřním atriu s možností občerstvení a k propojení tohoto modernizovaného objektu se sousedícími univerzitními budovami. Za budovou EA bude postaveno nové parkoviště pro 92 osobních automobilů včetně 5 míst pro osoby tělesně postižené.

První studenti a akademičtí pracovníci by tak měli se začátkem akademického roku 2015/2016 začít využívat ucelený komplex s významnou centralizací kvalitních výukových kapacit přímo v srdci univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách. Celkové investiční náklady se vyšplhají přibližně na 110 milionů korun, přičemž univerzita uvolní ze svého rozpočtu 30 milionů. Stavební práce podle podepsané smlouvy s dodavatelem stavby přijdou na 85,6 mil. Kč.

Obě stavby přispějí ke zvýšení kvality zázemí

„Z  pohledu budování areálu univerzity dojde na náměstí Čs. legií rekonstrukcí dvorního traktu k zakončení poslední části významné rekonstrukce tohoto rozsáhlého objektu. Výukový areál Polabiny je v souladu s celkovou koncepcí rozvoje kampusu, kdy máme snahu vylepšit prostředí kampusu zejména na jižní straně od Studentské ulice. Obě stavby bezpochyby přinesou zvýšení kvality zázemí a přispějí ke zkvalitnění akademických činností v oblasti vzdělávání, vývoje a výzkumu“ říká kvestor univerzity Petr Gabriel.

Ke společnostem, které rekonstrukce objektů zajišťují, kvestor dodává: „Oba vítězní dodavatelé mají dlouhodobé zkušenosti s výstavbou, dokonce i v univerzitním prostředí. Ihned po podpisu smluv proběhlo předání stavenišť a obě firmy neprodleně zahájily práce. Z naší strany uděláme maximum pro řádné dokončení staveb a již jsou naplánovány první kontrolní dny. Na obě stavby máme financování zajištěno, objem financí i termíny plnění včetně sankcí jsou zakotveny ve smlouvě. Při podpisu smluv deklarovali představitelé obou firem, že to jsou pro ně realizovatelné projekty. Předpokládám, že vyskytnou-li se nějaké stavební problémy, jistě si s nimi společně s dodavateli staveb poradíme. Studenti i akademici se tak mohou již nyní těšit s počátkem dalšího akademického roku 2015/2016 na nové zázemí.“

Od roku 2009 získala Univerzita Pardubice na rozvoj svých činností, na vzdělávání i podporu výzkumu, a to prostřednictvím 46 projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a 6 projektů z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace finanční částku 1,6 miliardy korun.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka - mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět