Zahájení rozsáhlé rekonstrukce v srdci kampusu na Stavařově

10. 11. 2014

Univerzita Pardubice zahájila v srpnu 2014 rozsáhlou rekonstrukci bývalých těžkých laboratoří Dopravní fakulty Jana Pernera ve Studentské ulici na Stavařově, které budou v rámci projektu VAP Výukový areál Polabiny (reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0252) přebudovány v moderní zázemí pro výuku studentů tří fakult univerzity - Fakulty filozofické, Fakulty ekonomicko-správní a Dopravní fakulty Jana Pernera. Tento projekt je financován z evropských strukturálních fondů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

V současné době probíhají rozsáhlé bourací práce a zakládání nové stavby. To s sebou přináší určitá omezení a snížení komfortu – došlo k dočasnému omezení parkovacích míst před budovou rektorátu a budovou EA. S celou stavbou je spojena zvýšená hlučnost a prašnost v této lokalitě. V měsících únor - květen je nutné očekávat uzavření hlavního vchodu do budovy EA, vstup do budovy bude umožněn postranními vchody.

Dojde ke zlepšení infrastruktury

Ve druhém nadzemním podlaží této budovy dojde k bouracím pracím při budování propojovacího mostu do rekonstruovaného objektu. S tím bude souviset také omezení provozu před budovou, po většinu doby bude však průjezd zachován. Aktuální informace a pokyny budou postupně zveřejňovány na intranetu univerzity. Předem se za vzniklé komplikace a omezení omlouváme. Výsledkem však bude zásadní zlepšení infrastruktury v centru kampusu a zvýšení kapacit univerzity pro výuku.

V areálu vznikne 6 poslucháren, z toho dvě s vyšší kapacitou - 181 a 148 míst, dále 3 laboratoře pro výuku předmětů s využitím informačních technologií a 5 laboratoří pro výuku cizích jazyků s využitím moderní audiovizuální techniky. Mimo to zde budou k dispozici pracovny pro výzkumnou činnost studentů doktorských studijních programů, studovna sloužící zároveň jako zasedací místnost a dvě specializovaná pracoviště informačních technologií. Zároveň v areálu dojde k vybudování odpočinkové zóny ve vnitřním atriu s možností občerstvení.

Parkoviště pro více aut

Za zmínku stojí i fakt, že vybudování propojovacího tunelu umožní projít suchou nohou mezi zrekonstruovaným objektem a vedlejší budovou EA. Velkým přínosem pro kampus univerzity bude také nově zřízené parkoviště za budovou EA s kapacitou 92 parkovacích míst. Na tyto nové prostory se můžete těšit na začátku zimního semestru akademického roku 2015/2016.

Ing. Veronika Kovářová
Finanční manažer projektu VAP
Ing. Linda Ondráčková, Ph.D.
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět