Univerzita si připomněla historické události 17. listopadu

18. 11. 2014

Ani v letošním roce neopomněla Univerzita Pardubice zdůraznit důležitost listopadových událostí v letech 1939 a 1989. Hlavní univerzitní oslavy letos připadly na pátek 14. listopadu a pokračovaly po celý den až do večera. Náplní programu byl nejen sportovní den, vernisáž výstavy a samotný vzpomínkový akt, ale také slavnostní obřad spojený s předáváním akademických titulů.

Datum 17. listopadu sehrálo v novodobých československých dějinách významnou úlohu, a to hned několikrát. Události s ním spojené vždy přesáhly hranice českých zemí a vyvolaly ohlas v celém světě. Univerzita Pardubice každoročně připomíná důležitost těchto událostí speciálním programem, který pořádá pravidelně už od roku 1997.

Sportovní den s osmi soutěžními disciplínami

Sportovní den, který přichystala Katedra tělovýchovy a sportu, zahájil celodenní program oslav. Studenti, ale také někteří učitelé, mezi sebou poměřili síly v osmi sportovních disciplínách. Nechyběl mezi nimi volejbal, florbal, badminton nebo přespolní běh na čtyři kilometry.

Jedním z vrcholů sportovního dne bylo finále florbalu. „Zápas se nesl v přátelském duchu. Žádné ostré zákroky a zákeřnosti. My jsme si finále užili, měli jsme dobrý tým a dobře jsme si sedli,“ uzavřel hráč vítězného týmu Petr Suchý, student Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Výstava představila aktivity pardubických studentů v roce `89

Připomenout důležité události a přiblížit aktivity pardubických studentů v roce 1989 má výstava v horním foyer univerzitní auly. Obsahuje např. i výňatky z textu tzv. stávkového deníku. Ten psali studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (dnešní Univerzity Pardubice pozn. red.) Jiří Ludvík a Václav Říha na podzim roku `89. Díky ukázkám z listin Krajské správy Státní bezpečnosti mají návštěvníci možnost záznamy deníku konfrontovat s pohledem, jakým tehdejší události nahlíželi právě představitelé okresního výboru KSČ.

Na dvou panelech jsou k vidění např. i studentské karikatury, kterými v listopadu `89 studenti komentovali situaci a doprovázeli plakáty a zveřejňované informace. Kreativita i odvaha kreslířů studentů je obdivuhodná. Objevuje se kresba s opuchlým, zbitým obličejem doplněná komentářem: „Neličte se! Stačí jedna demonstrace a budete mít make-up, který vám budou závidět.” Zvlášť vtipně se pak vyjímá obrázek příslušníka Státní bezpečnosti s obuškem, se zrakem upřeným na lebku a s výmluvnou replikou „Bít, či nebít?!” odkazující k Hamletovi.

Akademická obec přivítala nové doktory, docenty a profesory

Významnou součástí programu byl slavnostní akademický obřad v Aule Arnošta z Pardubic, který ve čtrnáct hodin zahájil projev rektora univerzity. Rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., nejprve připomněl historické události v letech 1939 a 1989. Vyjádřil uznání nad studenty a zaměstnanci Vysoké školy chemicko-technologické, kteří se intenzivně zapojili do tehdejších událostí. Následně poblahopřál doktorům, docentům a profesorům k nově nabytým akademickým hodnostem.

V rámci obřadu byla promována téměř padesátka doktorů z šesti fakult univerzity. Zároveň bylo akademické obci a všem hostům slavnostně představeno devět nových docentů a jedna profesorka. Rektor také předal několik ocenění za významné tvůrčí činnosti. Mezi oceněnými byli Ing. Jiří Cakl, CSc., který převzal Medaili za zásluhy o Univerzitu Pardubice a z těch mladších oceněných např. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D., z Fakulty chemicko-technologické, který obdržel Cenu rektora pro mladé vědce do 35 let.

Vernisáž, vzpomínkový akt a Beethovenova Eroica

Ještě před začátkem vzpomínkového aktu mohly vést kroky návštěvníků na vernisáž výstavy Radka a Vlastimily Vodákové, která proběhla v prostorách univerzitní galerie. Těžištěm tvorby této umělecké dvojice jsou tapiserie, textilní objekty a kresby. Výstava je veřejnosti přístupná až do 24. ledna 2015.

V podvečer před slavnostním koncertem se sešla přibližně stovka lidí u pamětní desky Univerzity Pardubice, aby si připomněla čtvrt století od pádu komunistického režimu. Při této příležitosti krátce promluvili předseda studentské rady inženýr Martin Šanda a rektor univerzity profesor Miroslav Ludwig. Vzpomínkový akt doprovodily tradiční skladby v podání Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice.

Na závěr slavnostního dne vystoupila v Aule Arnošta z Pardubic Komorní filharmonie Pardubice, v jejímž podání zazněly písně Karla Kryla nebo Jindřicha Brabce či Jaroslava Hutky v aranžmá Vladimíra Popelky, který kompozici pro tuto příležitost speciálně upravil a který byl zároveň osobně koncertu přítomen. Výběr z Biblických písní Antonína Dvořáka s filharmoniky bravurně provedla mezzosopranistka Edita Randová a slavná třetí symfonie Ludwiga van Beethovena „Eroica“, věnovaná památce hrdinů, nakonec symbolicky celý vzpomínkový den uzavřela.

Jan Bílek, studentský redaktor
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět