Rektor navštívil centrum biologické ochrany. Mohli by ho využívat i vědci

26. 09. 2014

Rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig navštívil na pozvání hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického v pondělí 22. září Centrum biologické ochrany v Těchoníně. V případě nákazy vysoce nakažlivými nemocemi by se dokázalo postarat o pacienty s ebolou či SARS.

Schůzky, kterou inicioval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, se účastnili také náčelník generálního štábu Armády ČR Petr Pavel, zástupci z ministerstva obrany, Univerzity obrany nebo předseda Akademie věd ČR profesor Jiří Drahoš.

Od léčby po výzkum

Nyní toto specializované pracoviště funguje jako karanténa pro vojáky, kteří se vracejí z misí. Centrum biologické ochrany (CBO) však usiluje o zapsání do sítě zdravotnických zařízení. Pokud by se tak stalo, sloužilo by i široké veřejnosti.

CBO nyní usiluje o dokončení registrace pro standardní a následně pak pro intenzivní lůžkovou péči pro vysoce infekční. Těchonín v době mimo krizi může ve spolupráci s univerzitami pracovat jako výzkumné pracoviště,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Registrace by rovněž umožnila užší spolupráci se všemi integrovanými složkami záchranného systému. Do tohoto špičkově vybaveného centra by měli přístup specialisté z různých oborů a mohli se zde na mimořádné situace připravovat.

Místo pro vědu

Současně zde ale probíhá i výzkum v oblasti biologické ochrany. Jednání se soustředilo mimo jiné i na možnosti využití tohoto zařízení pro vědeckou spolupráci.

„Centrum biologické ochrany disponuje jako jedno z pěti evropských pracovišť laboratořemi, které jsou vybaveny na úrovni BSL 4 (stupeň biologického rizika), což je o jeden stupeň výše než laboratoře BSL 3, kterými disponuje FChT Univerzity Pardubice. Je zde velký prostor na budoucí spolupráci mezi badateli obou pracovišť,“ podotýká rektor Miroslav Ludwig.

O budoucnosti Centra biologické ochrany by měla v říjnu rozhodnout vláda, která se chystá předložené materiály projednávat. 

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět