Egypťané mají zájem studovat na naší univerzitě

20. 06. 2014

V pondělí 5. května 2014 navštívili Univerzitu Pardubice zástupci vojenské technické vysoké školy z Egypta. Prohlédli si kampus a budovy čtyř fakult.

Zahraniční návštěvu organizovalo Vojenské oddělení Velvyslanectví Egyptské arabské republiky. Egypťané se chtěli seznámit hlavně s Fakultou chemicko-technologickou a Fakultou elektrotechniky a informatiky. Jejich dotazy tedy směřovaly zejména k informačním technologiím, zajímala je vědeckovýzkumná práce a projekty, výzkum, laboratoře, systém výuky a praxe, ale také studentské zázemí a koleje.

Zahraniční návštěvu přijala prorektorka doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc. Zástupci egyptské vysoké školy představili svoji univerzitu a Univerzitu Pardubice naopak prorektorka Kubanová a Ing. Monika Vejchodová z Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy (ORMV). Nechyběla ani prohlídka univerzitního kampusu a univerzitní auly. Hosté navštívili též fakulty ekonomicko-správní, chemicko-technologickou a dopravní.

Ing. Daniel Honc, Ph.D., provedl návštěvu po budově Fakulty elektrotechniky a informatiky a ukázal jim laboratoře v druhém nadzemním podlaží a pracoviště katedry řízení procesů, která je pro potenciální studium velice zajímala.

Prohlídka v Technologickém areálu v Doubravicích

Odpolední program směřoval do areálu v Doubravicích, kde se mohli Egypťané seznámit s Ústavem energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické. Prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc., společně s dalšími členy katedry, připravil pro návštěvu prezentaci ústavu. Zajímavostí je, že jeden student doktorského studia, který se před pár lety na katedře vzdělával, nyní působí jako akademický pracovník na vysoké škole v Egyptě, takže jejich spolupráce pokračuje a profesor Zeman např. před časem v Egyptě tamním studentům i přednášel.

Výukovým a výzkumným centrem v dopravě hosty z Egypta provedl doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D., z Dopravní fakulty Jana Pernera.

Egyptská strana požádala o další informace k bakalářskému, magisterskému a doktorskému studiu a o podmínkách, za jakých by egyptští studenti mohli na jednotlivých fakultách působit.

Kromě Univerzity Pardubice navštívili zástupci egyptské vysoké školy při své návštěvě v České republice i další vysokoškolské vzdělávací instituce, například Univerzitu obrany v Brně či České vysoké učení technické v Praze.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
ve spolupráci s Oddělením pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět