Nová RTG učebna na Fakultě zdravotnických studií

26. 08. 2014

Fakulta zdravotnických studií disponuje novou odbornou učebnou. Využívat ji budou studenti oboru radiologický asistent. Její slavnostní otevření proběhlo 11. června.

V průběhu letního semestru loňského roku se začalo s úpravou běžné učebny na odbornou učebnu pro studijní obor radiologický asistent. Kompletní rentgenový přístroj s plovoucím stolem a vertigrafem pro snímkování ve stoje byl připraven do konce měsíce května tohoto roku. Oficiální otevření učebny proběhlo za přítomnosti odborného garanta MUDr. Dušana Špitzera, Ph.D. MBA, děkana Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc., proděkanky Mgr. Jany Škvrňákové, Ph.D., vedoucí katedry informatiky, managementu a radiologie Ing. Jany Holé, Ph.D. a dalších akademických pracovníků fakulty.

Žádné rentgenové záření, jen pilotní světlo

RTG komplet s podlahovým stojanem CS 3000 bude ve výuce radiologických asistentů sloužit především k nácviku správného polohování pacienta a správného zacílení rentgenky na snímkovanou oblast.

Vlastní přístroj nevydává žádné rentgenové záření. Pro výukové účely poslouží pouze pilotní světlo, které je i na skutečných zařízeních používaných na klinických pracovištích a slouží k zaměření snímkované oblasti.

Naše univerzita je tak první, která má odbornou učebnu pro radiologické asistenty vybavenou RTG komplexem. Dodání a montáž RTG přístroje zajistil vítěz výběrového řízení firma FOMEI a.s., Praha. RTG komplex byl zakoupen za 592 537 Kč a částka byla hrazena z probíhajícího projektu Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Nové olověné vesty jako součást výuky

Během prázdninových měsíců byla učebna doplněna o počítačovou sestavu, na které budou studenti v průběhu cvičení zobrazovat a hodnotit RTG snímky ze zaslepené/randomizované databáze snímků, která byla vytvořena také v rámci projektu. Pro klinické účely našich studentů oboru radiologický asistent byly také pořízeny olověné vesty, ve kterých studenti vykonávají praxi na jednotlivých pracovištích. Ochranné vesty doplní nové digitální dozimetry s možností okamžitého hodnocení obdržené dávky záření.

Vznik nové učebny byl financován z projektu Inovace studijních programů a internacionalizace FZS UPa, reg.č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0265.

Mgr. Jan Pospíchal
odborný garant projektu Inovace studijních programů a internacionalizace FZS


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět