Publikační aktivity Univerzity Pardubice – několik zajímavostí

24. 06. 2014

Z následujících tabulkových přehledů zjistíte, jak si stojí na vědeckém vydavatelském poli publikační aktivity Univerzity Pardubice. Zajímavé jsou například počty publikací v prestižních časopisech.

Přehledy byly zpracovány z publikací typu „article“ a „review“ evidovaných ve Web of Science v letech 2008 až 2013 pod afilací „University of Pardubice“. Celkem zde bylo evidováno 1 342 článků publikovaných ve 412 titulech. Rozložení publikovaných článků podle vydavatelů je vidět v následujícím grafu.

Jak ukazuje následující graf, převažuje publikování v předplácených časopisech.

Protože však vydavatelé, zejména velcí hráči na trhu s vědeckými informacemi (Elsevier, Wiley, ale i vědecké společnosti jako jsou ACS, RSC, AIP), neustále významně zvyšují částky za předplatné a některé univerzity se rozhodují předplatná rušit, stávají se publikace v těchto časopisech pro řadu vědců obtížně dostupnými. Proto je důležité ukládat kopie publikovaných článků alespoň ve formě postprintů (finální verze rukopisů po proběhlém recenzním řízení) do otevřených institucionálních repozitářů (na Univerzitě Pardubice do Digitální knihovny https://dspace.upce.cz/). Jedná se o tzv. zelenou cestu otevřeného přístupu „Green Open Access“. Publikování v otevřených časopisech „Gold Open Access“ má na rozdíl od zelené cesty určitá úskalí.

V analyzovaném období tvořily články publikované v otevřených časopisech 12 %. Následující tabulka podává přehled o počtu článků publikovaných v jednotlivých otevřených časopisech, uvádí vydavatele časopisu a jeho impakt faktor podle Journal Citation Report 2012.

Název časopisu

Počet článků

Vydavatel

IF 2012

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E STRUCTURE REPORTS ONLINE

20

International Union of Crystallography, Wiley

*

ACTA CHIMICA SLOVENICA

2

Slovenian Chemical Society

1,135

ACTA MONTANISTICA SLOVACA

2

FBERG, Technical University of Kosice

0,094

ACTA VETERINARIA BRNO

1

VFU Brno

0,393

ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA

1

the Veterinary Associations of the Nordic Countries (BioMed Central)

1,345

AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH

1

Academic Journals!

*

ARKIVOC

5

ARKAT-USA

1,057

BEILSTEIN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY

3

Beilstein Institut

2,801

BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING

1

Brazilian Society of Chemical Engineering

0,894

BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY

1

Sociedade Brasileira de Microbiologia

0,762

CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY

5

Academia Republicii Socialiste România

0,825

CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES

4

Česká akademie zemědělských věd

0,685

EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING

 1 

Italian Society of Remote Sensing

ještě nemá

FOLIA BIOLOGICA

2

UK-1.LF

1,219

HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES 

 1 

BiomedCentral

2,270

CHALCOGENIDE LETTERS

1

National Institute of Materials Physics, Romania

0,934

CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY

1

Croatian Society for Chemical Engineering

0,569

CHEMICAL PHARMACEUTICAL BULLETIN

1

Pharmaceutical Society Japan

1,564

CHEMICKE LISTY

33

Asociace českých chemických společností

0,453

CHEMIJA

1

Lithuanian Academy of Sciences

0,276

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES

1

The Council of Scientific & Industrial Research,

0,362

INDIAN JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY

1

The Council of Scientific & Industrial Research,

0,628

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE

16

ESG

*

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY

 1 

Hindawi

2,663

INZINERINE EKONOMIKA ENGINEERING ECONOMICS

2

Kaunas University of Technology

0,972

IRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES

 1 

Iranian Society of Nephrology

0,940

ELEKTROTECHNICKY CASOPIS

1

STU Bratislava

0,546

JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH

1

Výskumný ústav potravinárský

0,600

JOURNAL OF CHEMISTRY

 1 

Hindawi

0,484

JOURNAL OF MINING AND METALLURGY SECTION B METALLURGY

4

Technical Faculty Bor, Serbia

1,435

JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY

 1 

Polish Physiological Society

2,476

LC GC NORTH AMERICA

3

Chromatographyonline.com

0,529

LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE

2

VUC Praha

*

MATERIALS

 1 

MDPI AG, Basel, Switzerland

2,247

MISKOLC MATHEMATICAL NOTES

 1 

University of Miskolc

0,304

MOLECULES

8

MDPI AG, Basel, Switzerland

2,428

OPTICAL MATERIALS EXPRESS

2

The Optical Society

2,616

OPTICS EXPRESS

4

The Optical Society

3,546

PLOS ONE

1

PLOS

3,730

PRAGUE ECONOMIC PAPERS

1

VŠE

0,561

PROMET  - TRAFFIC  &  TRANSPORTATION

6

University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic

0,300

RADIOENGINEERING

14

Brno University of Technology

0,687

REVISTA BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA

2

Brazilian Society of Rheumatology

0,864

SENSORS

3

MDPI AG, Basel, Switzerland

1,953

SOCIOLOGICKY CASOPIS CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW

 1 

Sociologický ústav AV ČR

0,652

TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES

 1 

Babes-Bolyai University, Rumunsko

0,380

VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES

1

Termedia, Polsko

0,757

Poznámky k tabulce

* Časopis byl z Journal Citation Report pro rok 2012 vyřazen z důvodu porušení citační etiky (příliš mnoho citací v rámci časopisu nebo recipročnich citací s jiným časopisem). Ve Web of Science je nadále indexován. Pokud bude v následujících letech jeho citační etika v pořádku, bude jeho impakt faktor znovu vypočítán a časopis opět do JCR zařazen.

 Časopis je evidován v Directory of Open Acces Journals http://doaj.org/. Evidence v tomto adresáři je určitým potvrzením kvality časopisu.

! Vydavatel je uveden v adresáři „pochybných“ vydavatelů otevřených časopisů, tzv. predátorů. Publikovat v těchto časopisech se nedoporučuje.

Články v prestižních časopisech

Z hlediska metodiky hodnocení publikovaných výsledků jsou zajímavé počty publikací v prestižních časopisech. Následující tabulky podávají přehled o publikacích v časopisech s vysokým impakt faktorem.

Články v časopisech s IF > 5

Název časopisu

Počet článků

Vydavatel

IF 2012

NATURE MATERIALS

1

Nature Publishing Group

35,749

ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION

3

Wiley

13,734

NATURE COMMUNICATIONS

1

Nature Publishing Group

10,015

CHEMISTRY OF MATERIALS

1

ACS

8,238

DIABETES CARE

1

American Diabetes Association

7,735

MASS SPECTROMETRY REVIEWS

1

Wiley

7,735

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY METABOLISM

2

The Endocrine Society

6,430

CHEMICAL COMMUNICATIONS

1

RSC

6,378

JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY

1

RSC

6,108

CHEMISTRY A EUROPEAN JOURNAL

7

Wiley

5,831

APPLIED CATALYSIS B ENVIRONMENTAL

2

Elsevier

5,825

LAB ON A CHIP

1

RSC

5,697

ANALYTICAL CHEMISTRY

7

ACS

5,695

MACROMOLECULES

1

ACS

5,521

JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH

2

ACS

5,056

Deset a více článků v časopisech s IF ≥ 2

Název časopisu

Počet článků

Vydavatel

IF 2012

JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY

35

Elsevier

2,000

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A

34

Elsevier

4,612

JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE

31

Wiley

2,591

ORGANOMETALLICS

31

ACS

4,145

DYES AND PIGMENTS

25

Elsevier

3,532

ELECTROANALYSIS

18

Wiley

2,817

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

16

AIP

2,210

ELECTROCHIMICA ACTA

12

Elsevier

3,777

DALTON TRANSACTIONS

11

RSC

3,806

BIORESOURCE TECHNOLOGY

10

Elsevier

4,750

EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY

10

Wiley

3,120

MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS

10

Elsevier

2,072

Mgr. Iva Prochásková
vedoucí Univerzitní knihovny UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět