Univerzita se představila na veletrzích Gaudeamus a Akadémia

1. 12. 2014

Během podzimu se Univerzita Pardubice prezentovala na veletrzích pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus jak v tuzemsku, tak na Slovensku. Během měsíce října vyslala zástupce jednotlivých fakult do Nitry, v listopadu představila své vzdělávání na veletrhu v Brně. Kromě těchto dvou akcí vyjela sólo se svým stánkem za hranice Fakulta chemicko-technologická a jako jediná se v říjnu účastnila mezinárodního veletrhu Akadémia 2014 v Bratislavě.

Veletrh Gaudeamus nabízí zejména studentům třetího a čtvrtého ročníku středních škol informace o možnostech dalšího studia. Na veletrhu v Nitře se představilo 162 vystavovatelů, kteří dohromady nabídli přes tři tisíce studijních oborů vyučovaných na Slovensku, nebo zahraničních školách, tedy České republice. Branami nitranského veletrhu prošlo tentokrát téměř osm a půl tisíce zájemců o studium.

„Slovenští studenti patří dlouhodobě k nejpočetnější skupině zahraničních studentů studujících na Univerzitě Pardubice. Pro zájemce ze Slovenska je naše univerzita atraktivní jak svou širokou nabídkou studijních programů a oborů, tak snadnou dostupností a velice příznivými studijními a životními náklady,“ uvedla Mgr. Ivana Švecová, vedoucí Referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů.

Třetí místo za nejlepší stánek

 „Brněnský Gaudeamus“, konaný ve dnech 4. – 7. listopadu, byl pro univerzitu po roce opět úspěšný. Za celkový dojem z expozice, se kterou se prezentovala na jednom ze stánků, získala třetí místo a obstála ve velké konkurenci desítek škol. Navázala tak na loňský rok, kdy na základě hodnocení návštěvníků veletrhu mezi zúčastněnými vzdělávacími institucemi obsadila první místo.

Zástupci sedmi fakult zde poskytovali podrobné informace o možnostech studia a přijímacích zkouškách pro příští akademický rok 2015/2016. Návštěvníci veletrhu měli příležitost přímo na stánku využít nejen osobních konzultací se zástupci jednotlivýchfakult , ale mohli si i vyzkoušet „vědu v praxi“ pod vedením odborníků z univerzity. „Návštěvníci si sami vyzkoušeli různé chemické pokusy, mohli zjistit, jak tvrdý je beton a jak se skládá kolejnice. Pohráli si s čísly a fraktály nebo s vysokým napětím. Kromě toho si mohli zrekonstruovat chybějící části sochařského díla nebo vyluštit historické nápisy. Nechyběly ani ukázky práce zdravotnických záchranářů, pod jejichž dohledem si zájemci vyzkoušeli poskytování první pomoci,“ přiblížila doprovodný populárně-naučný program Mgr. Švecová.

Mimo to si zájemci o studium odnesli i řadu tištěných materiálů týkajících se studia a přijímacího řízení. Každý den také mohli absolvovat informační přednášky, které probíhaly v jednom z pavilonů.

Bratislavský veletrh Akadémia

Veletrh Akadémia v Bratislavě patří k největším slovenským veletrhům pomaturitního vzdělávání v zemi. Během tří říjnových dnů představila Fakulta chemicko-technologická vědní obory, které mohou potenciální uchazeči na fakultě studovat.

„Fakulta chemicko-technologická se veletrhu Akadémia zúčastnila již po třinácté a stejně jako v minulých letech poskytovali naši doktorandi a akademici informace o studiu nejen na naší fakultě, ale také o studijních programech na celé univerzitě. Návštěvníci veletrhu se nejvíce zajímali o studijní program Speciální chemicko-biologické obory (studijní obory Zdravotní laborant a Klinická biologie a chemie) a studijní program Farmakochemie a medicinální materiály a také o studium na ostatních fakultách, zejména na Fakultě zdravotnických studií (studijní obor Zdravotnický záchranář). Součástí expozice byly ukázky jednoduchých fyzikálních pokusů,“ uvedla koordinátorka výjezdu fakulty na veletrh Ing. Iva Ulbrichová, CSc.

Fakulta chemicko-technologická má dlouholetou tradici výuky chemie a chemicko-biologických a technologických disciplín, veletrhu se účastnila už třináctým rokem a představila pestrou nabídku studijních oborů, nyní s možností strávit tři až pět let studia v jednom z nejmodernějších vysokoškolských areálů v České republice.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět