Zástupce univerzity s vládní delegací v Jižní Koreji

16. 03. 2015

Členkou delegace premiéra Bohuslava Sobotky na třídenní návštěvě Jižní Koreje, první české premiérské návštěvě v této východoasijské zemi po čtrnácti letech, byla také prorektorka pro vnitřní záležitosti a statutární zástupce rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Delegaci čekalo na konci února během třídenní mise podnikatelské forum a řada jednání s průmyslovými experty i akademickou sférou, ze kterých si představitelé zúčastněných několika českých veřejných vysokých škol odnesli prohloubení vědecké spolupráce se špičkovými jihokorejskými výzkumnými institucemi a navázali nové kontakty jak s vědeckými institucemi, tak univerzitními pracovišti.

„Spolupráce s akademickými a vědeckými pracovišti v Jižní Koreji je pro nás samozřejmě velmi lákavá a zajímavá, protože je známo, že Jižní Korea významně vědecko-výzkumnou činnost svých institucí podporuje a ony dosahují špičkové světové úrovně,“ uvedla prorektora profesorka Molková.

Dosavadní aktivity v Jižní Koreji

Pro univerzitu není Jižní Korea zcela neznámou půdou pro akademickou spolupráci. V oblasti materiálového výzkumu v posledních pěti letech spolupracuje skupina profesora Tomáše Wágnera z Fakulty chemicko-technologické se skupinou profesora Jong Heo z prestižní technické univerzity POSTECH v Pohangu na řešení společného bilaterálního projetku KONTAKT II - LH11101 zaměřeného na amorfní chalkogenidy dopované prvky vzácných zemin pro zvýšení účinnosti fotovoltaických článků. Společně dosažené vědecké výsledky byly publikovány ve 14 vědeckých publikacích či prezentovány na mezinárodních konferencích.

V rámci projektu byla na univerzitních pracovištích připravena chalkogenidová objemová skla a tenké vrstvy čisté i dotované prvky vzácných zemin, byla nalezena vhodná hostitelská matrice pro dotaci ionty těchto vzácných zemin a byly stanoveny některé jejich fyzikálně chemické parametry a zejména luminiscenční vlastnosti vhodné pro tzv. up-konverzi a zvyšování účinnosti fotovoltaických článků.

Obě pracoviště hodlají v této úspěšné vědecké spolupráci pokračovat.

Řada pardubických akademiků se v minulosti účastnila mezinárodních vědeckých sympozií a konferencí pořádaných přímo v Jižní Koreji. Jejich jihokorejští partneři zase naopak zavítali na významná mezinárodní vědecká setkání – sympozia a konference pořádaná v Pardubicích.

Před dvěma lety navštívili univerzity v Soulu a Daejeon rektor prof. Miroslav Ludwig a kvestor Ing. Petr Gabriel.

Spolupráce s dalšími asijskými vědeckými pracovišti

Asijské univerzity a vědecká pracoviště jsou pro pracoviště Univerzity Pardubice tradičními a dlouhodobými partnery, a to zejména pro vědecko-výzkumnou spolupráci a výměnu mladých vědeckých pracovníků. Rozsáhlá a dlouholetá je například spolupráce univerzity s japonskými institucemi, zejména NIMS (Národním institutem materiálových věd) v Tsukubě, kde získávala zkušenosti řada doktorandů a mladých vědců z Fakulty chemicko-technologické. Smlouvy o spolupráci má uzavřeny univerzita Pardubice s dalšími japonskými univerzitami (Matsumoto, Kyoto, Nagoya) a dále např. s univerzitami v Číně (Harbinu či Shanghai), Taiwanu, Indii (hlavně ve státě Karnataka) či Singapuru, do nichž jsou zapojeny i další fakulty, kromě Fakulty chemicko-technologické, např. dopravní fakulta či fakulty ekonomicko-správní, elektrotechniky a informatiky či filozofická i fakulta restaurování.

Pro prorektorku Molkovou, která zároveň vědecky působí na Dopravní fakultě Jana Pernera a její katedře technologie a řízení dopravy, byla cesta zajímavá i z hlediska jejího odborného zaměření, neboť během návštěvy Jižní Koreje se uskutečnila řada setkání a jednání delegace premiéra, jehož doprovázel i ministr dopravy Dan Ťok, právě v oblasti dopravy, dopravních technologií a materiálů a možných dalších investic do nich. Korejská republika patří k největším investorům v České republice a v řadě případů se jedná právě o problematiku spojenou s dopravou (automobilový průmysl, letecká doprava, potenciálně vysokorychlostní tratě).

 

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka-mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět