Studovat dopravní fakultu v Pardubicích doporučují i přední zaměstnavatelé

7. 12. 2015

Poptávka po absolventech s technickým vzděláním neustále stoupá. Vyplynulo to i z výsledků druhého ročníku soutěže Škola doporučená zaměstnavateli. Do její první desítky se dostala také Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice.

O pořadí jednotlivých zúčastněných škol v anketě rozhodlo hlasování 230 významných zaměstnavatelů z celé republiky, mezi nimi např. ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká pošta, FOXCONN, Robert Bosch, AGC, ArcelorMittal Ostrava, O2, T-Mobile, Siemens, Continental a další významní zaměstnavatelé.

Dopravní fakulta v první desítce

Cílem soutěže, pořádané Klubem zaměstnavatelů, je vytipovat ve spolupráci s personalisty významných firem střední a vysoké školy, které dokážou nejlépe připravit své absolventy do praxe. Jednoznačně tak dominují fakulty s technickým zaměřením, především na oblast strojírenství, ale také dopravu, elektrotechniku a obory spojené s informačními technologiemi.

Dopravní fakulta se ankety účastnila již podruhé a opět se dostala do první desítky vysokých škol, které zaměstnavatelé doporučují studovat. Její absolvování totiž může zaručit získání zajímavé pracovní pozice. „Ocenění nás potěšilo. Snažíme se naše absolventy připravit maximálně pro praxi. Již během studia mají možnosti absolvování nejrůznějších stáží, spolupráce s firmami apod. I svoji bakalářskou či diplomovou práci mohou zaměřit ryze prakticky,“ komentoval umístění Dopravní fakulty Jana Pernera její děkan doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. 

 

Pořadí nejlepších fakult vysokých škol v České republice hodnocených předními zaměstnavateli:

1. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní – 968 b.
2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství - 941 b.
3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní – 590 b.
4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní – 587 b.
5. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická – 482 b.
6. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická – 455 b.
7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní – 419 b.
8. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská – 283 b.
9. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera – 282 b.
10. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví – 281 b. 

 

Fakulty hodnotili personalisté z firem

Metodika ocenění je založená na jednoduché, ale zároveň transparentní konstrukci – fakulty vysokých škol v celé ČR znají nejlépe personalisté významných zaměstnavatelů. Pravidelně poznávají při pohovorech a případně i z pracovní praxe absolventy všech stupňů škol. Vědí, kdo má absolventy pro trh práce připravené výtečně, uspokojivě, ale také, kterým školám se raději vyhnout. Mají tedy hlavní slovo a váhu, která je navíc posílena počtem zaměstnanců, bodovým koeficientem od 1 do 30. Důvodem odlišení velikosti je související schopnost absolventy také reálně zaměstnat.

Ocenění Škola doporučená zaměstnavateli hledá střední školy a fakulty vysokých škol nejlépe připravující své absolventy na zaměstnání. Hodnotný titul udělený zástupci předních firem z celé České republiky je užitečnou zpětnou vazbou pro školy samotné, ale zejména cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně jejich rodiče hledající správnou volbu pro přípravu na budoucí kariéru svých dětí.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět