Univerzita pořádá diskusní setkání Dialogem k vlastní identitě, zváni jsou hlavně studenti

25. 02. 2015

Ve čtvrtek 5. března se v aule Univerzity Pardubice uskuteční diskusní setkání reprezentantů inteligence s akademickými pracovníky, veřejností a především se studenty nazvané „Dialogem k vlastní identitě“. Diskutovat se budou eticko-společenské otázky, Masarykův odkaz i současná manipulace s pojmem „pražská kavárna”. Cílem setkání je posílení individuálních hodnotových postojů i kulturně-politická osvěta směřující k „vymanění jedince z role malého bezmocného člověka”.

Jak se zapojit do veřejné debaty? Co chci já a co mi nabízí mainstream? Je pro mě aktuální Masarykův odkaz? A co jsou vlastně hodnoty občanské společnosti... Ve čtvrtek 5. března ve 13 hodin nejen tyto otázky vznese diskusní setkání nazvané Dialogem k vlastní identitě. K diskusi byli pozváni rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel organizace Člověk v tísni a nejznámější studentský vůdce Sametové revoluce Šimon Pánek či prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, který se věnuje dějinám a perspektivám vzdělávání. Diskusi bude moderovat rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Studenti a elity

Klíčovým nástrojem, vedoucím k zapojení do veřejné debaty, je kultivace komunikace a současně důraz na přesnou a srozumitelnou formulaci vlastních názorů a myšlenek. Právě od studentů, coby nastupujících členů elit, se přitom aktivní přispívání do veřejné debaty očekává. „Cílem je posílení hodnotových postojů u studentů vedoucí k podpoře naší kulturní identity, a tím dále ke snížení nebezpečného uplatňování plebejsko-demokratických manipulativních pokusů,” přibližuje iniciátorka akce Ing. Andrea Koblížková, Ph.D., která zve studenty k účasti.

Manipulace s pojmem „pražská kavárna“

Pražská kavárna je fenomén vztahující se ke středoevropské tradici z doby rakouské monarchie. Její význam, jako místa, v němž se scházela intelektuální a politická elita a kde docházelo k upevňování hodnot občanské společnosti, je v dnešní době zpochybňován rétorikou vycházející z nejvyšších míst české politiky. Je tahle rétorika opodstatněná, nebo ne? A co jsou hodnoty občanské společnosti? Objektivní zamyšlení nad těmito pojmy i prostor k veřejné diskusi setkání nabídne.

Občanský aktivismus

Pro vymanění se z role malého českého bezmocného člověka je důležitý zasvěcený přístup k okolí. „Rádi bychom s kolegy přispěli k tomu, že si studenti uvědomí, jak zásadní je aktivní, slušný a informovaný přístup k věcem kolem nás,” přibližuje doktorka Koblížková a dodává: „Akademická půda samozřejmě zapovídá politický aktivismus, nicméně přímo volá po kultivaci občanských postojů u studentů, u nichž právě nezasvěcený přístup k okolí zaznamenáváme.

Jan Bílek, studentský redaktor
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět