Dialogem k vlastní identitě: Do diskuse s akademiky se zapojili i studenti

13. 03. 2015

Ve čtvrtek 5. března se v aule Univerzity Pardubice uskutečnilo diskusní setkání reprezentantů inteligence s akademickými pracovníky, veřejností a především se studenty nazvané „Dialogem k vlastní identitě“.

Zájem o akci byl překvapivě velký a studenti zaplnili celou univerzitní aulu. Ti, co se nevešli dovnitř, sledovali diskusi z provizorních obrazovek na chodbách univerzitní auly. Diskutovaly se eticko-společenské otázky, Masarykův odkaz a jednotliví mluvčí zabrousili i do současného světového a domácího politického dění. Cílem setkání bylo posílit individuální hodnotové postoje i kulturně-politickou osvětu směřující k „vymanění jedince z role malého bezmocného člověka”.

U debatního stolu zasedli rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel organizace Člověk v tísni a nejznámější studentský vůdce Sametové revoluce Šimon Pánek či prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů, který se věnuje dějinám a perspektivám vzdělávání. Akci moderoval rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Studenti a elity

Představitelé akademické sféry připomněli dobu, kdy svoboda slova byla umlčována, a pobídli studenty, aby se nebáli se svým názorem vystoupit a veřejně ho prezentovat. Klíčovým nástrojem, vedoucím k zapojení do veřejné debaty, je totiž kultivace komunikace a současně důraz na přesnou a srozumitelnou formulaci vlastních názorů a myšlenek.

Právě od studentů, coby nastupujících členů elit, se přitom aktivní přispívání do veřejné debaty očekává. „Cílem je posílení hodnotových postojů u studentů vedoucí k podpoře naší kulturní identity, a tím dále ke snížení nebezpečného uplatňování plebejsko-demokratických manipulativních pokusů,” přiblížila důvod tohoto setkání iniciátorka akce Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.

Pestré dotazy studentů

Do debaty se také zapojili studenti, kteří přítomným hostům kladli rozmanité dotazy buď přímo na mikrofon, nebo písemnou formou.

Mluvčí reagovali na současné světové i domácí politické události, hovořili o médiích, která ovlivňují názory lidí, a ze strany studentů obdrželi i několik dotazů na konkrétní studijní záležitosti na vysoké škole. Na dotazy se jednotliví oslovení snažili vždy odpovědět.

Vzhledem k tomu, že  byl o akci velký zájem, vyslovili se všichni diskutující, že by se podobná akce do budoucna mohla jistě opakovat.

Jan Bílek, studentský redaktor
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět