Europoslanec Pavel Telička jednal s rektorem

18. 09. 2015

Na Univerzitu Pardubice zavítal ve čtvrtek 3. září poslanec Evropského parlamentu JUDr. Pavel Telička. V dopoledních hodinách se setkal s rektorem univerzity prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., a kvestorem Ing. Petrem Gabrielem, MBA.

Během své návštěvy se europoslanec seznámil s činnostmi univerzity, zejména s jejími vzdělávacími a vědecko-výzkumnými aktivitami. Pánové společně diskutovali rovněž zejména o projektových možnostech podpory činností univerzity z dotačních programů EU a záměrech Evropské unie v tomto směru do budoucna.

V souvislosti se svým odborným působením v Evropském parlamentu se europoslanec zúčastnil téhož dne v Pardubicích také mezinárodní dopravní konference.

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět