Dvě fakulty univerzity patří k těm nejlepším v tuzemsku, rozhodli o tom studenti

27. 02. 2015

Fakulta chemicko-technologická a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se v anketě Fakulta roku umístily mezi nejlepšími a získaly diplom za první a druhé místo ve svých kategoriích. Anketa vznikla z iniciativy Asociace studentů a absolventů a jednotlivé vzdělávací instituce hodnotili sami studenti.

Celkem se do hodnocení zapojilo 23 tisíc respondentů. Studenti posuzovali celkem dvě stovky fakult veřejných i soukromých vysokých škol. Zaměřit se měli na kvalitu výuky, přípravu do praxe, studijní prostředí, atmosféru a spontánní spokojenost se školou či fakultou.

Tradice, kvalita, zázemí

V kategorii chemie na prvním místě pevně zakotvila Fakulta chemicko-technologická (FChT) naší univerzity. FChT má v Pardubicích dlouholetou tradici, je nejstarší ze sedmi fakult, letos slaví 65 let výuky chemie.

V roce 1950 byla v Pardubicích zřízena Vysoká škola chemická, která se od svého založení a dalších padesát let věnovala zejména chemickým disciplínám. Vyspěla ve významné centrum výuky chemie a technické chemie, materiálového inženýrství, chemických technologií, ale i biologických a biologicko-chemických oborů. Na fakultě působí a působilo mnoho vědeckých kapacit a jejich vědecko-výzkumné aktivity slaví úspěchy v mezinárodním měřítku.

Významným mezníkem v historii školy se stal 17. leden roku 1991, kdy byl přijat nový statut, v němž byla poprvé zakotvena existence dvou fakult: Fakulty chemicko-technologické a nově zřízené Fakulty územní správy, základ budoucí univerzity.

Až po roce 1991 na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích postupně vzniká dalších pět fakult. Důležitým datem je 31. březen 1994, kdy dochází k přejmenování VŠCHT na Univerzitu Pardubice. V roce 2005 se k univerzitě připojuje Fakulta restaurování se sídlem v Litomyšli.

Důraz na restaurátorskou praxi

Tato naše na počet studentů nejmenší, umělecky zaměřená fakulta, získala ve studentském hlasování o Fakultu roku druhé místo, konkrétně v kategorii umění. Její historie není sice dlouhá, letos slaví 10 let existence pod křídly Univerzity Pardubice, ale za dobu svého fungování vyslala do světa už řadu úspěšných absolventů. Ti jsou odborně připraveni na náročnou dráhu samostatného restaurátora a konzervátora výtvarných - uměleckých a uměleckořemeslných děl. Praxi získávají i díky zahraničním pobytům a podílí se na záchraně památek starých i několik tisíc let.

Škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli, která vznikla v roce 1993 jako pomaturitní tříleté studium, se postupně přeměnila ve Vyšší odbornou školu restaurování a konzervačních technik. Na podzim roku 1996 získala právní subjektivitu v podobě obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) a v roce 1999 požádala o státní souhlas na zřízení vysoké školy neuniverzitního typu. Vznikl Institut restaurování a konzervačních technik o.p.s., který o několik let později nabídl Univerzitě Pardubice pokračování vzdělání v oblasti restaurování a konzervace památek, a tak k 1. říjnu 2005 vznikla v Litomyšli Fakulta restaurování Univerzity Pardubice.

Výsledky v kategorii chemie

1. Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

2.  Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze

3.  Fakulta chemická VUT v Brně                           

Výsledky v kategorii umění

1.  Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

2.  Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

3.  Fakulta umění OU v Ostravě                           

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět