Malí vysokoškoláci si vyzkoušeli studentský život na univerzitě

3. 09. 2015

Mezi pomyslné absolventy Univerzity Pardubice se od srpna zařadili také malí vysokoškoláci ve věku od 10 do 16 let. Stali se jimi v pátek 28. srpna, kdy byl slavnostně ukončen již třetí ročník oblíbené letní školy pro děti a mládež. Diplomy si děti převzaly z rukou univerzitního maskota Upáčka a „uzavřely“ tak svoje týdenní studium v dětské univerzitě.

Dětská univerzita odstartovala v pondělí 24. srpna ráno. Celkem 23 účastníků se sešlo v univerzitní aule, kde je přivítali zástupci Univerzity Pardubice a Institutu rozvoje evropských regionů, o.p.s., kteří letošní ročník spoluorganizovali. Během oficiálního zahájení dostaly děti vlastní index, do něhož na jednotlivých fakultách sbíraly po celý týden hodnocení za úspěšné absolvování odborného programu. A program si fakulty připravily pro děti opravdu zajímavý.

Za pět dnů pět fakult

Hned v pondělí odpoledne zavítali novopečení vysokoškoláci na Fakultu elektrotechniky a informatiky, kde si pod vedením Ing. Petra Doležela, Ph.D., a Ing. Pavla Rozsívala postavili vlastního robota. Život se mu pokusili vdechnout pomocí počítačového programu.

Víte, že roboty je možné různě naprogramovat? Jak roboti bojují a jak umělá inteligence vede k jejich „přemýšlení“, si poslechněte v rozhovoru s Ing. Petrem Doleželem, Ph.D., z Fakulty elektrotechniky a informatiky.

V úterý jeli malí studenti na Fakultu zdravotnických studií, kde si vyzkoušeli „oblek stáří“, který umožní vcítit se do pocitu a pohybových možností starých lidí. K dispozici měli i pomůcky na preventivní vyšetření prsou a brýle, které simulují různé zrakové poruchy. Mgr. Helena Petržílková dětem také ukázala průběh porodu na speciálním modelu.

Ve středu šly děti do Doubravic na Dopravní fakultu Jana Pernera. Tam se podívaly do nitra automobilu, který sestrojili pracovníci a studenti této fakulty. Kromě toho zjistily, jak poznat stav provozních kapalin v automobilu, a absolvovaly svoji první odbornou přednášku.

Čtvrtek patřil Fakultě ekonomicko-správní a Mgr. Davidu Breberovi, který dětem prostřednictvím matematických rébusů, hádanek, kvízů a fraktálů ukazoval, že matematika je nejen zábavná, ale i krásná. Ing. Jan Panuš, Ph.D., je zase naučil základům animace na počítači.

Nabitý program na fakultách zakončilo páteční dopoledne na Fakultě chemicko-technologické, kde na děti čekaly Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D., a Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D., s připraveným laboratorním bádáním, očkováním bakterií na Petriho misce a s nácvikem mikroskopování v biochemické laboratoři.

Nechyběl ani sport a hry

V odpoledních hodinách byl program dětské univerzity zaměřen na nejrůznější sportovní aktivity. Děti se tak podívaly i na hřiště nebo do tělocvičny a dalšího zázemí Katedry tělovýchovy a sportu.

Ve středu navíc malí vysokoškoláci vyzkoušeli animační programy ve Východočeském muzeu v Pardubicích na zámku, kde se jim věnovala Mgr. Pavla Procházková. Děti se dozvěděly zajímavosti kolem trampingu v Čechách, postavily si ohniště, poseděly si v indiánském týpí a plnily různé úkoly na téma výstav „Letí šíp savanou“ a „Příroda východního Polabí“.

Páteční odpoledne si účastníci zpestřili hrou Volby, kterou pro ně připravili studenti Fakulty ekonomicko-správní. Děti se rozdělily do skupin, každá si zvolila název strany nebo hnutí a vytvořily si svůj vlastní volební program, který následně prezentovaly před ostatními. Velmi zajímavé bylo pozorovat bouřlivé diskuse po každé prezentaci.

Zvolením vítězné strany skončil i celý pětidenní program dětské univerzity. Třetí ročník se opět vydařil a malí absolventi si domů neodnášeli jen diplom, malého maskota Upáčka, ale i další drobné dárky od Univerzity Pardubice. Tím nejcennějším jsou pro ně určitě netradiční zážitky a také nové vědomosti, které získávali postupně po celý týden. Na viděnou se tak budeme těšit zase příští léto.

Ing. arch. Iva Svobodová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět