Mezinárodní dny na Fakultě ekonomicko-správní představily univerzity

20. 04. 2015

Ve dnech 24. až 26. března pořádala Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice již podruhé své fakultní mezinárodní dny - International Days. Na několik dní zavítali do Pardubic na setkání akademičtí pracovníci a kolegové z partnerských univerzit z Itálie, Litvy, Indie, Polska a Turecka.

Hlavním cílem setkání desítky akademiků na půdě Fakulty ekonomicko-správní byla výměna zkušeností, hledání nových možností k prohloubení mezinárodní spolupráce, rozvoj především akademických mobilit, a to v rámci evropských programů Erasmus+ a Ceepus, a rozšíření možností vytvořit partnerství pro mezinárodní vědecké i pedagogické projekty. Setkání, díky prezentovaným příspěvkům zahraničních akademiků, umožnilo seznámit se i se způsobem výuky v zahraničí.

Akademici představili své domácí univerzity, potažmo fakulty, a poukázali na možnosti další spolupráce s akademickými pracovníky naší fakulty,“ přiblížila program druhého mezinárodního setkání tohoto typu Ing. Michaela Stříteská, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty ekonomicko-správní. „Zahraniční kolegové připravili také řadu poutavých přednášek v anglickém jazyce i pro naše studenty,“ zdůraznila proděkanka Stříteská. „Na programu byly například přednášky na téma Conflict management in a team, Sustainable development a Motivation and Motivational skills. Nejen pro doktorské studenty byla určena zajímavá přednáška na téma Academic Writing (akademické psaní).

Prohlídka zámku i podzemní kaple

Pro mezinárodní hosty fakulty byl připraven během jejich pobytu ve městě i doprovodný program k poznání Pardubic coby univerzitního města.  Prohlédli si tak například exteriéry pardubického zámku, ale zřejmě největším a zároveň velice nevšedním zážitkem byla pro účastníky komentovaná prohlídka Kostnice, podzemní kaple hřbitovního kostela Všech Svatých v Sedlci u Kutné Hory.

Výsledkem mezinárodního setkání je posílení stávající spolupráce s partnery, se kterými dlouhodobě univerzita spolupracuje, rozšíření spolupráce s dalšími a vytvoření nových kontaktů mezi účastníky, představení Fakulty ekonomicko-správní, města Pardubic a regionu Pardubicka.

Ing. Zdenka Černá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět