Fakulta zdravotnických studií má nového děkana. Stal se jím Josef Fusek

19. 05. 2015

Od 1. května 2015 vede Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice nový děkan -prof. MUDr. Josef FUSEK, DrSc.

Rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig jej jmenoval na základě provedené volby v Akademickém senátu Fakulty zdravotnických studií, který profesora Fuska zvolil za kandidáta na funkci děkana dne 9. března.

Jmenovací dekret předal rektor Ludwig novému děkanovi již ve středu 29. dubna odpoledne. Legislativní akt ustavení nového děkana do funkce byl dovršen ve středu 13. května slavnostní ceremonií - instalací na půdě fakulty v posluchárně fakulty v Průmyslové ulici.

Historicky první děkan pardubické Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., který stál u zrodu nejprve vysokoškolského ústavu v roce 2002 a posléze fakulty v roce 2007, předal po osmi letech funkci svému nástupci.

Slavnosti na fakultě se zúčastnila řada hostů, zejména představitelé ostatních šesti fakult univerzity, vedení střední zdravotnické školy, s níž fakulta sdílí výukový areál, a s krátkými prosloveními vystoupili též Ing. Roman Línek, MBA, první náměstek hejtmana Pardubického kraje, a MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje, s níž fakulta od svého založení úzce spolupracuje.

Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., je druhou osobností v čele fakulty, v současné době působí na Katedře ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Je profesorem v oboru farmakologie a na Katedře ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice působí od roku 2005. Je dlouholetým akademickým pracovníkem Vojenské lékařské akademie, nyní Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, kde zastával dvě desítky let od roku 1990 i významné akademické funkce (rektor, prorektor, proděkan). Působí též na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ve své pedagogické a vědecké práci se zaměřuje na obecnou, speciální a klinickou farmakologii, toxikologii, radiofarmacii, medicínu katastrof, bezpečnostní výzkum, diagnostiku, léčbu a prevenci intoxikací. Je autorem nebo spoluautorem více než 250 publikací v domácích i zahraničních časopisech, také autor nebo spoluautor více než 20 monografií.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět