Rektor podepsal Memorandum o spolupráci s Užhorodskou národní univerzitou

18. 09. 2015

Významnou návštěvu přijala Univerzita Pardubice na začátku září. Zavítala sem dvacetičlenná delegace z partnerských regionů Zakarpatské oblasti Ukrajiny a Prešovského samosprávného kraje, která byla na třídenní návštěvě Pardubického kraje. U příležitosti tohoto setkání bylo mezi Univerzitou Pardubice a Užhorodskou národní univerzitou podepsáno memorandum o spolupráci.

Návštěva přijela na univerzitu v pondělí 7. září. Mezi hosty byla také prorektorka Myroslava Lendělová z Užhorodské národní univerzity. Hned v úvodu její návštěvy proběhla diskuse o možnostech akademické spolupráce mezi pracovišti obou univerzit. Pracovnice oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy provedly paní prorektorku též univerzitním kampusem v Polabinách. Poté rektor prof. Miroslav Ludwig podepsal a s prorektorkou Lendělovou si navzájem vyměnili memorandum o spolupráci, které smluvně otevírá dveře ke spolupráci s Užhorodskou národní univerzitou. Při této příležitosti prorektorka Lendělová pozvala zástupce Univerzity Pardubice na návštěvu do Užhorodu, při příležitosti 70. výročí založení této univerzity.

Delegace strávila na univerzitě celý den

Odpoledne celá dvacetičlenná delegace, která byla na návštěvě v Pardubicích, jednala na univerzitě v moderním univerzitním centru na náměstí Čs. legií, kde je mimo jiné uvítala s krátkou prezentací prorektorka univerzity pro rozvoj doc. Jana Kubanová.

„Hledání nových partnerů, i mimo Evropskou unii, je jednou z dlouhodobých priorit Univerzity Pardubice,“ říká k návštěvě a podpisu memoranda o mezinárodní spolupráci rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig. „Pro dnešní mladou generaci, a pro vysokoškolsky vzdělané lidi obzvlášť, je získání zahraničních zkušeností nenahraditelnou nutností. Žádná kvalitní vysoká škola nemůže bez intenzivního kontaktu s internacionálním globálním vědeckým světem poskytnout svým studentům dostatečný základ pro jejich další rozvoj. Proto je pro univerzitu významnou prioritou vytváření mezinárodního prostředí, tj. podpora mezinárodních vědeckých projektů, podpora mobilit akademických pracovníků i studentů, a s tím spojené možnosti vzdělávání a získávání zkušeností na zahraničních univerzitách a možnosti mezinárodní vědecké spolupráce,“ doplnil rektor.

Užhorodské memorandum není jediné

V minulém akademickém roce 2014/2015 uzavřela Univerzita Pardubice nová memoranda s partnerskými univerzitami také v USA, Egyptě, Koreji, Číně a Ruské federaci. Rektor Univerzity Pardubice prof. Miroslav Ludwig minulý měsíc přijal pozvání představitelů Univerzity v Kumamoto v Japonsku, kde byla podepsána smlouva o výměně studentů i akademické spolupráci. A v doprovodu prorektora pro vědu a tvůrčí činnost prof. Jiřího Kulhánka navštívili univerzitu v oblasti Busan v jižní Koreji. Na podzim t. r. jsou pak plánována další jednání o mezinárodním partnerství s pěti předními univerzitami v Latinské Americe.

Univerzita uzavřela již stovky partnerských smluv

Před začátkem akademického roku 2015/2016 má tak Univerzita Pardubice k dispozici pro spolupráci v oblasti vědecko-výzkumné i vzdělávací činnosti na 380 partnerských smluv, na jejichž základě je možné rozvíjet spolupráci v mnoha oborech, které Univerzita Pardubice nabízí.

Kromě 304 inter-institucionálních smluv uzavřených v rámci programu Erasmus+, které jsou primárně určeny pro studentskou a akademickou výměnu mezi jednotlivými fakultami a jejich partnerskými pracovišti v Evropě, dalších 74 smluv o spolupráci je pak určeno navíc i pro vědeckou a další spolupráci s partnerskými institucemi nejen v Evropě, ale i mimo Evropu.

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
ve spolupráci s oddělením pro rozvoj a mezinárodní vztahy


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět