Profesor Hosokawa z Japonska jednal s chemiky o spolupráci

2. 04. 2015

Ve dnech 22. - 24. března navštívil Katedru obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické profesor Shinya Hosokawa z japonské Kumamoto univerzity. Důvodem jeho návštěvy bylo zejména dojednání spolupráce mezi japonskými a pardubickými vědeckými pracovišti.

Zahraniční host v Pardubicích jednal s kolegy z Fakulty chemicko-technologické ohledně společného návrhu projektu vědecké spolupráce. „S profesorem Hosokawou chceme připravitnávrh společného vědeckého projektu, jehož podání umožňuje memorandum o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Mezinárodním visegrádským fondem, Maďarským vědecko-výzkumným fondem, Národním centrem pro výzkum a vývoj Polské republiky, Slovenskou akademií věd a Japonskou agenturou pro vědu a technologie ze září loňského roku,“ řekl k hlavnímu účelu japonské návštěvy prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., z Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity. „Tyto projekty Japonska a tzv. V4 by měly přinést novou dynamiku do vzájemné spolupráce zúčastněných zemí ve sféře akademické a vědecko-výzkumné spolupráce.“

Přednáška o struktuře paměťových materiálů

Během svého pobytu na Univerzitě Pardubice vystoupil profesor Hosokawa i s vědeckou přednáškou o struktuře paměťových materiálů používaných pro záznam na DVD discích. Jedná se o nové materiály na bázi amorfních chalkogenidů, které jsou studovány právě na Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické, a to i v návaznosti na již ukončený evropský projekt „CAMELS“.

Profesor Hosokawa nepřijel na Univerzitu Pardubice poprvé. V roce 2002 a 2012 se účastnil dvou významných mezinárodních konferencí, které organizovala Fakulta chemicko-technologická (International Symposium on non-oxide glasses -ISNOG2002 a 10th International Conference on Solid State Chemistry – SSC2012).

Asijské, a zejména japonské univerzity a vědecká pracoviště jsou pro pracoviště Univerzity Pardubice tradičními a dlouhodobými partnery, a to zejména pro vědecko-výzkumnou spolupráci a výměnu mladých vědeckých pracovníků. Rozsáhlá a dlouholetá je spolupráce univerzity například s japonským Národním institutem materiálových věd NIMS v Tsukubě, kde získala zkušenosti řada doktorandů a mladých vědců z Fakulty chemicko-technologické. Smlouvy o spolupráci má uzavřeny Univerzita Pardubice s dalšími japonskými univerzitami (Matsumoto, Kyoto, Nagoya).

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět