Univerzita získala v oblasti chemie kvalitní infomační infrastrukturu

13. 02. 2015

Univerzita Pardubice ukončila k 31. prosinci 2014 realizaci projektu „Chemické elektronické informační zdroje pro výzkum a vývoj“ v hodnotě více než 114 milionů korun financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Projekt umožnil vyřešit pokrytí informačních potřeb pro oblast vědy, výzkumu a inovací v chemii a příbuzných oborech pro regionální univerzity na delší období.

Univerzita Pardubice jako hlavní řešitel realizovala projekt společně s dalšími sedmi univerzitami z Brna, Olomouce, Ostravy, Ústí nad Labem a Zlína.

Dostupnost vědeckých informačních zdrojů je pro každou vysokou školu jedním ze základních předpokladů pro produkci kvalitních vědecko-výzkumných výsledků. Pětileté licenční smlouvy byly uzavřeny na přístup do vyhledávacího rozhraní SciFinder, jehož prostřednictvím lze vyhledávat v bibliografické a faktografické databázi Chemical Abstracts, která zahrnuje celosvětovou produkci v oblasti chemického výzkumu již od roku 1907 a nyní obsahuje více než 60 milionů chemických sloučenin; dále na přístup do databáze Reaxys, což je strukturní a reakční databáze organických, organometalických a anorganických sloučenin včetně citačních a patentových informací k nim; a konečně na přístup do plnotextové elektronické knihovny Knovel, která je unikátní širokým záběrem více než tří tisíc referenčních titulů z devadesáti předních světových vydavatelství a profesních společností.

Ve spojení s vyhledáváním optimalizovaným pro inženýry a odborníky v aplikovaných vědách představuje Knovel moderní znalostní databázi především pro chemické a materiálové inženýrství. Právě využití tohoto zdroje mnohonásobně překročilo předpokládané hodnoty. Místo plánovaných 40 tisíc bylo uživateli na pěti zapojených univerzitách staženo neuvěřitelných 107 tisíc kapitol.

Přístupy do elektronických archivů zaplnily informační mezeru

Trvalé licenční smlouvy byly uzavřeny na nákup digitalizovaných archivů periodik Americké chemické společnosti a Královské chemické společnosti z Velké Británie. Časopisy vydávané těmito společnostmi patří mezi nejprestižnější periodika s vysokým impakt faktorem v oblasti chemie a univerzity si běžné ročníky průběžně předplácejí z vlastních finančních prostředků. Přístup do elektronické formy archivů těchto zdrojů tak zaplnil informační mezeru, která zde byla jako pozůstatek čtyřicetiletého období, kdy na nákup těchto zahraničních zdrojů (tehdy v papírové podobě) neměly vysoké školy v socialistickém Československu dostatek devizových finančních prostředků.

Studenti a akademici se naučili efektivně pracovat se zdroji

Během celého období realizace projektu se uskutečnila na pracovištích všech zúčastněných vysokých škol řada školení a informačních seminářů s cílem propagovat tyto důležité zdroje a naučit studenty, akademické pracovníky a výzkumníky co nejefektivněji využívat obrovský informační potenciál, který tyto zdroje nabízejí. Rovněž byly vytvořeny výukové materiály, přístupné z webových stránek projektu http://projekty.upce.cz/chemeiz/index.html.

Na hlavním pracovišti řešitele – v univerzitní knihovně – bylo optimalizováno síťové připojení na rychlost 10 Gbit/s a bylo modernizováno technické vybavení, především počítačové studovny. Z úspor dosažených při realizaci veřejných zakázek na informační zdroje byla předplacena další čtyři elektronická periodika z oblasti aplikované fyziky nezbytná pro potřeby současného materiálového výzkumu realizovaného na Univerzitě Pardubice.

Mgr. Iva Prochásková, odborný koordinátor projektu
vedoucí Univerzitní knihovny UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět