Na Univerzitě Pardubice jednali koordinátoři mezinárodních mobilit

29. 06. 2015

Ve dnech 1. až 5. června uspořádala Univerzita Pardubice mezinárodní odborný seminář International Staff Week 2015. Setkali se na něm pracovníci oddělení pro mezinárodní vztahy zabývající se studentskými mobilitami z několika evropských univerzit. Tématem letošního ročníku byly mobility a jejich propagace.

Na půdě univerzity přivítala účastníky mezinárodního semináře prorektorka pro rozvoj doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc. Během prvních dvou dnů se účastníci zabývali zejména představováním svých univerzit a příkladů dobré praxe mobilitních projektů a jejich podpory. „V rámci diskuze se pak probíraly krátkodobé i dlouhodobé mobility, úroveň podpory přijíždějícím zahraničním studentům, ale i hodnocení kvality mobilit z jejich strany,“ popsal záměr mezinárodního setkání jeden z jeho organizátorů Ing. Ondřej Srb z Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy, které pětidenní seminář připravilo. „Třetí den byl věnován odborným přednáškám na téma rozdílů mezi generacemi X, Y, a Z a sociálním sítím jako jedním z nástrojů oslovování studentů,“ dodal.

Mezi jednáními se našel čas i na prohlídku kampusu a fakult

Předposlední den mezinárodní skupina navštívila Fakultu restaurování v Litomyšli. Účastníci se podívali nejen do ateliérů této umělecky zaměřené fakulty a seznámili se mimo jiné i s pracemi studentů, ale prohlédli si také litomyšlský zámek a klášterní zahrady. Pátek byl určen návštěvám jednotlivých fakultních i celouniverzitních pracovišť podle individuálních přání jednotlivých účastníků a oficiální ukončení celého týdne. „Součástí Staff Weeku byly také doprovodné části programu, například prohlídka Pardubic s výstupem na Zelenou bránu a večerní networkingové posezení u tradičních českých lahůdek,“ doplnil k nabitému programu Ing. Ondřej Srb.

Pětidenního semináře se zúčastnilo celkem devět zahraničních hostů z šesti různých evropských zemí. Výsledkem bylo nahlédnutí na problém mobilit z různých perspektiv jednotlivých účastníků a seznámení s možnostmi propagace mobilit pomocí sociálních sítí.

Ing. Ondřej Srb
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět