Před 65 lety byla v Pardubicích zahájena vysokoškolská výuka

13. 10. 2015

Před 65 lety byla na vysoké škole v Pardubicích, dnešní Univerzitě Pardubice, zahájena výuka. Do 1. ročníku tehdy nastoupilo dne 15. října 1950 prvních 120 vysokoškoláků a Univerzita Pardubice začala psát svou bohatou historii.

Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950 byla k 1. září 1950 zřízena Vysoká škola chemická v Pardubicích. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky a do prvního ročníku nastoupilo prvních 120 posluchačů.

V následujícím akademickém roce se počet studentů zdvojnásobil a pro potřeby vysoké školy byla upravena budova bývalé strojní průmyslové školy na náměstí Čs. legií, která slouží univerzitě dodnes, nyní jako moderní univerzitní centrum pro vzdělávání a výzkum.

Od listopadu 1953 nesla vysoká škola čtyřicet let název Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích (VŠChT) a byla vyhlášená přípravou vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti chemie a chemických technologií a novými vědeckými školami. 

Po roce 1989 se charakter školy změnil, vznikaly nové fakulty a nabídka studijních programů se znásobila. V roce 1994 byl zákonem změněn název školy na Univerzitu Pardubice. Z jednofakultní VŠChT se postupně stala univerzita, jejíchž sedm fakult nabízí dnes vysokoškolské vzdělání 9 tisícům posluchačů ve 130 oborech.

Svým vědecko-výzkumným výkonem a výsledky patří Univerzita Pardubice dlouhodobě do první desítky nejvýkonnějších vysokoškolských pracovišť České republiky a nedávno se, podle jednoho z nejprestižnějších světových žebříčků Times Higher Education World University Rankings (THE), dostalaspolu s dalšími osmi českými vysokými školami do světové elity.

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých šedesáti pěti letech? Podívejte se do galerie rektorů.

Současná Univerzita Pardubice se sedmi fakultami a devíti tisíci studenty, řadou kvalitních pedagogů a badatelů a vědeckých škol je významným ohniskem vzdělanosti, jejíž význam přesahuje dnes hranice České republiky. 

„Naše nedávné umístění v prestižním světovém žebříčku THE na 601. až 800. místě lze určitě považovat za úspěch, zejména uvědomíme-li si, že na celém světě je několik desítek tisíc vysokoškolských institucí. Je to takový hezký dárek k našemu šedesátému pátému výročí založení školy,“ dodává k úspěchu Univerzity Pardubice v posledním mezinárodním hodnocení univerzit, zveřejněném k 1. 10. 2015, její rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 

„I nadále chceme být mezinárodně respektovaným centrem vzdělanosti, kde akademičtí pracovníci posouvají hranice lidského poznání, předávají své intelektuální bohatství studentům a vychovávají z nich vysoce kvalifikované odborníky, kteří přispívají ke zlepšení kvality života a prosperity naší společnosti,“ podotýká rektor Ludwig.

Více informací o historii vysokého školství v Pardubicích si přečtěte také v mimořádném čísle Zpravodaje Univerzity Pardubice.

Na počátku nového, letos již 66. akademického roku 2015/2016 přichází univerzita opět s řadou novinek:

Nový výukový areál

V srdci univerzitního kampusu vznikl nový výukový areál, který využívají zejména fakulty ekonomicko-správní, filozofická a dopravní. V jeho atriu se nachází příjemná odpočinková zóna, kde bude v listopadu zpřístupněna i Lavička Václava Havla. Spojovací nadzemní most propojuje nový výukový areál se sousední budovou přes ulici a spojuje tak všechny univerzitní objekty v jižní části kampusu v jeden průchozí celek.

Jižní část univerzitního areálu v Pardubicích – Polabinách dostává nový vzhled

V současné době dochází navíc v jižní části univerzitního kampusu v Polabinách k rozsáhlým úpravám venkovních ploch. Budují se dvě nová parkoviště s kapacitou 180 míst, která významně posílí možnosti studentského i zaměstnaneckého parkování.

Před dopravní fakultou ve Studentské ulici se buduje nový parter, který bude dalším příjemným vstupním prostorem do univerzitních budov, určených také pro setkávání a odpočinek.

Součástí venkovních úprav univerzity je i rekonstrukce vnitřní komunikace k rektorátu. Zároveň město Pardubice provádí rekonstrukci Studentské ulice s novými chodníky, středovým pásem, novým osvětlením a přechody pro chodce a retardéry pro zpomalení dopravy.

Zprovozněna byla i nová cyklostezka vedoucí od univerzitní tělocvičny do Kunětické ulice a do centra města. Vylepšení se dočkaly letos i koleje.

Nové centrum materiálů a nanotechnologií ve středu města

Ve středu města, v nejstarším areálu univerzity, kde měly chemicko-technologické obory od 50. let minulého století své původní zázemí, bylo nyní dobudováno nové Centrum materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické, moderní vědecké a laboratorní zázemí pro rozvoj zejména materiálového výzkumu, připravené svým přístrojovým vybavením a vědeckými týmy řešit ta nejžádanější vědecká témata současnosti. 

„Podmínky, které měla vysoká škola na svém začátku před 65 lety a nyní, jsou nesrovnatelné,“ říká rektor Univerzity Pardubice profesor Ludwig. „Za poslední desetiletí jsme do jejího rozvoje investovali na 3 miliardy korun. Univerzita dnes sídlí v mnoha budovách, ve většině renovovaných či nově postavených, má kvalitní zázemí a moderní vybavení pro vzdělávací i výzkumnou činnost pro 21. století. Za 65 let se stala naše vysoká škola moderní a konsolidovanou institucí, jejíž posluchárny opustilo na pětatřicet tisíc vysoce kvalifikovaných odborníků,“ uzavírá své zamyšlení k významnému výročí zahájení vysokoškolské výuky v Pardubicích rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig.

Univerzita Pardubice očima Východočeských jedniček televize V1

 

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět