Tradiční výstava zahraniční odborné literatury na Univerzitě Pardubice

1. 07. 2015

Od úterý 16. června do pátku 19. června se konala v zasedací místnosti děkanátu Fakulty chemicko-technologické tradiční výstava pořádaná univerzitní knihovnou ve spolupráci s knihkupectvím Malé centrum v Brně a Bratislavě.

Vystaveny byly tituly v hodnotě přes 3 milióny korun

Letos bylo prezentováno 862 titulů v celkové hodnotě přes 3 miliony Kč z prestižních světových vydavatelství např. Cambridge University Press, CRC Press, Elsevier, McGraw-Hill, Oxford University Press, Palgrave MacMillan, Routledge, Royal Society of Chemistry, Springer Verlag, Wiley-Blackwell a World Scientific. Nejvíce byla tradičně zastoupena chemie a chemické inženýrství, ale vystaveny byly i novinky z jiných oborů – např. z informatiky a informačních technologií, ošetřovatelství i humanitních věd. Velký zájem byl o čtyřsvazkovou encyklopedii Handbook of Green Materials z vydavatelství World Scientific, která je věnována bionanomateriálům a biokompozitům, a také o šestisvazkovou encyklopedii Handbook of Clean Energy Systems z vydavatelství Wiley. První svazek této encyklopedie je věnován obnovitelným energiím, druhý se zabývá přeměnami čistých energií a třetí technologiemi pro zmírňování nepříznivých klimatických změn. Čtvrtý, pátý a šestý svazek jsou věnovány inteligentním energetickým systémům, jejich udržitelnosti a skladování energie. Obě tyto encyklopedie byly zakoupeny do fondu univerzitní knihovny a budou přístupné v prezenčním fondu ve studovně. Univerzitní knihovnu obohatí i čtyřsvazkový titul Mechanical Engineers´ Handbook, což je rovněž letošní novinka vydavatelství Wiley.

Vystavené knihy bylo možné zakoupit s mimořádnou výstavní slevou

Zájem o výstavu byl v letošním roce o trochu menší než v minulých letech, navštívilo ji denně kolem 30 zájemců. Během trvání výstavy bylo možno zakoupit knihy s mimořádnou výstavní slevou ve výši 15 až 20 % a bez dodatečných nákladů na poštovné, proto je tato možnost pravidelně využívána. Celkem bylo z rozpočtů univerzitní knihovny, fakult a projektů zakoupeno 48 titulů v celkové hodnotě 214 tis. Kč. I v letošním roce se tedy potvrdilo, že klasická tištěná kniha má stále v prostředí vzdělávání, vědy a výzkumu své pevné místo.

Mgr. Iva Prochásková
vedoucí Univerzitní knihovny UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět