Zahajujeme 66. akademický rok

24. 09. 2015

V úterý 29. září zahajuje všech sedm fakult Univerzity Pardubice oficiálně nový akademický rok, na pardubické vysoké škole v pořadí již 66.

Na sedm fakult Univerzity Pardubice se do 65 studijních programů s téměř 130 studijními obory - v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu - doposud zapsalo na 9 000 vysokoškoláků, z nichž přibližně 80 % jich bude studovat letos tzv. prezenční formou studia.

Na studium v 1. ročníku bakalářských studijních programů je zapsáno asi 2,5 tisíce nových vysokoškoláků. Zápisy do některých vyšších ročníků, magisterského a doktorského i kombinovaného studia ještě pokračují. Očekáváme, že letos bude na Univerzitě Pardubice studovat okolo 9 500 vysokoškoláků.

Tři fakulty univerzity připravily pro studenty prvních ročníků přípravné kurzy nebo zahajovací hodiny, aby jim pomohly s přípravou na jejich nadcházející studium na vysoké škole.

Fakulta restaurování přivítala studenty úvodním plenérovým kurzem 

Výuka pro studenty všech bakalářských oborů v prvním ročníku Fakulty restaurování (jichž je ovšem jen 16) začala už před týdnem tzv. plenérem, který se konal 14. – 19. září a je součástí studijního plánu prvního ročníku. V tomto roce se poprvé konal plenér Fakulty restaurování, která sídlí v Litomyšli, v areálu barokního hospitalu na Kuksu. V místě s neopakovatelnou atmosférou, skvost českého umění jak architektury, tak sochařství, a v nedalekém lese s Braunovým Betlémem trénovali studenti pod dohledem akademických pracovníků fakulty výtvarné techniky.

Plenér byl ukončen výstavou prací studentů v sobotu 19. září 2015 v areálu hospitalu na Kuksu.

Přípravný kurz pro posluchače 1. ročníků připravila Fakulta chemicko-technologická

V týdnu od 21. do 25. září probíhal pro posluchače vybraných bakalářských studijních oborů na Fakultě chemicko-technologické týdenní kurz chemie a matematiky. Kurz chemie je pro vybrané obory povinný a kurz z matematiky je určen pro studenty jakéhokoliv oboru, kteří nematurovali z matematiky nebo pro studenty, kteří se necítí úplně jisti v základech středoškolské matematiky. Kurzy probíhaly v posluchárnách fakulty v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách. 

Fakulta ekonomicko-správní pozdravila studenty na zahajovací hodině

Svůj první akademický rok zahájili studenti 1. ročníku prezenčního studia Fakulty ekonomicko-správní již ve čtvrtek 24. září, kdy se všichni sešli v 8 hodin v Aule Arnošta z Pardubic. 

Stalo se již tradicí, že pro studenty 1. ročníků fakulta připravuje úvodní setkání, které by studentům mělo usnadnit první kroky na univerzitě. Proto i v letošním roce, před oficiálním vlastním zahájením výuky, přivítala nováčky v Aule Arnošta z Pardubic proděkanka pro studium a pedagogickou činnost doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Noví studenti dostali indexy a průkazy studenta, od pracovnic studijního oddělení se dozvěděli řadu informací o prvních krocích na své fakultě a také řadu zajímavých a pro studentský život důležitých informací, např. jak a kde aktivovat své studentské průkazy, jak používat studijní informační systém, studentský e-mail a studentský intranet, jak se vyznat ve zkratkách, které mají uvedeny ve svém rozvrhu, ale i jak oslovovat vyučující, kde hledat pomoc v případě problémů, jak je to s kredity za studium nebo s ubytovacím stipendiem, co je to imatrikulace a kdy proběhne. 

Studenti 1. ročníku kombinované formy studia Fakulty ekonomicko-správní mají obdobnou úvodní zahajovací schůzku v pátek 2. října.

Na vysokoškolské nováčky – posluchače prvních ročníků bakalářských studijních programů čekají v následujících týdnech slavnostní akademické obřady – IMATRIKULACE

Noví vysokoškoláci skládají akademický slib, stávají se členy akademické obce a jsou symbolicky zapsáni do matriky studentů Univerzity Pardubice při slavnostních akademických obřadech - imatrikulacích. Ty proběhnou na fakultách Univerzity Pardubice v termínech: 

- 9. října na Fakultě zdravotnických studií,

- 15. října na Fakultě filozofické,

- 16. října na Fakultě ekonomicko-správní,

- 21. října na Fakultě restaurování v Litomyšli,

- 29. října na Dopravní fakultě Jana Pernera,

- 30. října na Fakultě elektrotechniky a informatiky,

- 27. listopadu na Fakultě chemicko-technologické.

Imatrikulace na fakultách univerzity sídlících v Pardubicích probíhají v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Polabinách, v Litomyšli v prostorách zámecké jízdárny litomyšlského zámku.

Studenti se mohou těšit na řadu novinek a vylepšení: 

Lepší bydlení na kolejích 

Během letních měsíců zajišťovala Správa kolejí a menzy v Pardubicích dvě velké investiční akce, které zkvalitní bydlení studentů na kolejích. Proběhla kompletní výměna nábytku v pavilonu B (160 studentských pokojů má nové postele, stoly skříně a poličky) a kompletní výměna podlahových krytin – nové PVC ve studentských pokojích v celém pavilonu A a částečně v pavilonech B a D (celkem 250 pokojů má nové podlahové PVC).

Nový výukový areál

V srdci univerzitního kampusu mezi rektorátem a budovami dopravní fakulty vznikl nový výukový areál s 6 novými posluchárnami a 8 laboratořemi, které budou využívat zejména fakulty ekonomicko-správní, filozofická a dopravní.

V atriu nového areálu se nachází příjemná odpočinková zóna, kde bude v listopadu zpřístupněna i Lavička Václava Havla. Občerstvení v této části areálu bude zajišťovat nový bufet, který provozuje Správa kolejí a menzy.

Spojovací nadzemní most propojuje nový výukový areál se sousední budovou přes ulici a spojil tak všechny univerzitní objekty v jižní části kampusu v jeden průchozí celek.

Jižní část univerzitního areálu v Pardubicích – Polabinách dostává nový vzhled a nová parkoviště

V současné době dochází navíc v jižní části univerzitního kampusu v Polabinách k rozsáhlým úpravám venkovních ploch. Budují se dvě nová parkoviště s kapacitou 180 míst, která významně posílí možnosti studentského i zaměstnaneckého parkování.

Před Dopravní fakultou Jana Pernera ve Studentské ulici se buduje nový parter, který pokračuje až ke kruhovému objezdu U Josefa, který bude další příjemným vstupním prostorem do univerzitních budov, pro setkávání a odpočinek.

Součástí venkovních úprav univerzity je i rekonstrukce vnitřní komunikace k rektorátu a zároveň Magistrát města Pardubic ve spolupráci s Městským obvodem II Polabiny provádí rekonstrukci ulice Studentská s novými chodníky, středovým pásem, novým osvětlením a přechody pro chodce a retardéry pro zpomalení dopravy.

Nová cyklostezka v kampusu

Zprovozněna byla i nová cyklostezka od univerzitní tělocvičny vedoucí do ulice Kunětická směrem do centra města, kterou chce Magistrát města Pardubic v příštím roce propojit s cyklostezkou podél Labe.

Nová parkoviště a vozovky, stezky a chodníky umožní v celém areálu snadnější a bezpečnější pohyb jak pro cyklisty, tak chodce a nové odpočinkové plochy a zóny zpříjemní všem pobyt v univerzitním kampusu. 

Volno končí. Studenti se vrací na pardubickou univerzitu  Poslechněte si záznam pořadu Českého rozhlasu Pardubice

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět