Rektor Univerzity Pardubice Vás vítá v novém akademickém roce

24. 09. 2015

Milé studentky, mílí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení zaměstnanci Univerzity Pardubice,

nemohu Vás všechny pozdravit osobně, a proto využívám této možnosti, abych Vás přivítal v novém akademickém roce 2015/2016. Na jeho začátku nás čeká několik novinek. Budeme moci využívat krásné posluchárny a učebny v novém výukovém areálu, který propojuje prostory fakulty filosofické, ekonomicko-správní a dopravní. Součástí je i klidová parková zóna v jeho atriu. Rekonstruovali jsme velkou posluchárnu v areálu na náměstí Čs. legií, kde jsou dokončeny i nové laboratoře Centra materiálů a nanotechnologií. Bylo dokončeno parkoviště za budovou EA s navazující cyklostezkou do centra města. Další parkoviště se brzo otevře u rektorátu. Do konce měsíce listopadu bude dokončena rekonstrukce ulice Studentská, což spolu s vytvořením parkové úpravy parteru před dopravní fakultou vytvoří příjemnou část našeho hlavního univerzitního kampusu.

Paralelní dokončování několika akcí však vytvoří v této části areálu, na začátku akademického roku, dopravní problémy s dostupností některých objektů. Nepochybuji o tom, že je společně překonáme a budeme se těšit z nových vnitřních i vnějších prostor v této části kampusu.

Moderní přístavba Piaristické koleje, kterou bude využívat také naše Fakulta restaurování, bude slavnostně otevřena na začátku října v Litomyšli. Tam jsme zahájili rekonstrukci a dostavbu některých ateliérů fakulty, čímž výrazně zlepšíme jejich zázemí.

Rád bych u příležitosti zahájení nového akademického roku pozdravil zejména ty, kteří vstupují na akademickou půdu poprvé. Během studií Vás čeká mnoho výzev, povinností a někdy i dokonce dílčích neúspěchů, ale čeká Vás také mnoho radosti, pocitů úspěchu a štěstí. Cest k cíli vede víc a je pouze na Vás, kterou z cest se rozhodnete jít. Můžete obohatit svá studia studijním pobytem v zahraničí, podílet se na vědecké činnosti některého z našich pracovišť, žít pestrým kulturním životem, někdo může vynikat ve sportovních aktivitách. Budu rád, když využijete možností, které Vám Univerzita Pardubice nabízí. Aktivní přístup Vám pomůže k naplnění vašich snů a poskytne znalosti a dovednosti, které pomohou dobrému uplatnění na evropském trhu práce.

Všem studentkám, studentům, kolegyním, kolegům a zaměstnancům, přátelům Univerzity Pardubice přeji úspěšný akademický rok 2015/2016. Přeji všem pevné zdraví, optimismus a spokojenost v osobním životě.

Těším se, že budeme všichni společně pracovat pro další rozvoj Univerzity Pardubice.

 

Váš rektor

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět