Katedra religionistiky oslavila 15. výročí vzniku. S pedagogy, studenty i absolventy

16. 11. 2016

Rytířský sál pardubického zámku ožil v pátek 11. listopadu 2016 oslavou 15letého výročí Katedry religionistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Při této příležitosti se zde sešli vyučující současní i minulí, absolventi, studenti i zahraniční hosté. Setkání probíhalo ve velmi vřelé a přátelské atmosféře a mnozí absolventi se setkali dokonce po mnoha letech.

Celým večerem provázeli doktorandi Lenka Zilvarová a Tadeáš Vala. V úvodním slovu doc. Martin Fárek přivítal všechny zúčastněné včetně delegace z Institutu religionistiky Jagellonské univerzity v čele s prof. Henrykem Hoffmannem, a krátce pohovořil o dění na katedře. Poté doc. Ivan Štampach, jeden ze zakladatelů katedry, zavzpomínal na své kolegy, s jejichž pomocí katedru v roce 2000 vybudoval. Mezi tehdejší vyučující patřili doc. Tomáš Bubík, dr. Jiří Holba, dr. Jan Jandourek, Ing. Mgr. Lubomír Ondračka, Mgr. Tomáš Pavlík, dr. Wendy Drozenová a dr. Marie Blažková. Svoje vzpomínky na své začátky a působení na katedře přidali i dr. Zuzana Černá, doc. Martin Fárek a dr. Štěpán Lisý.

Absolventi vzpomínali na studentská léta

Poté se slova opět ujali moderátoři večera, kteří vybídli ke vzpomínkám i absolventy. Ti pohovořili o tom, co jim religionistika dala a do jaké míry je ovlivnila na jejich cestě životem. Některé příběhy byly velmi vtipné a přítomní je ocenili potleskem. Po krátké přestávce jsme se od  doc. Martina Fárka dozvěděli o vývoji katedry, o projektech s ní spojených a o spolupráci se zahraničními pracovišti, jako je například Centrum pro komparativní výzkum kultur na univerzitě v belgickém Ghentu, již zmíněný institut na Jagellonské univerzitě v Krakowě, nebo katedry filosofie a religionistiky na Humboldt State University v Kalifornii. Na katedře je také aktivní Spolek přátel pardubické religionistiky. Promluvily interní doktorandky Tess Joss a Nikita Mamtora, které se podělily o své zkušenosti nejen se studiem religionistiky v Pardubicích, ale také s životem v pro ně odlišné kultuře.

Četly se vzkazy a přání

Upřímná přání a pozdravy přišly od řady učitelů či absolventů, kteří se nemohli zúčastnit, ale přesto chtěli vyjádřit katedře své díky a popřát vše nejlepší do dalších let. Poslechli jsme si prof. Dr. Jákoba De Roovera (univerzita v Ghentu) a přečteny byly vzkazy od dr. Džalkiho a dr. Páthanové (DMS Institutes, Udžire, Indie) nebo prof. Dr. Mary Bockover (HSU, Kalifornie). Večer obohatily svým zpěvem absolventka Štěpánka Čížkova a chrudimský sbor Salvátor pod vedením dirigentky Jany Mimrové. Úvodní část oslavy byla ukončena společným přípitkem a přáním dalších úspěšných let katedry. Poté jsme se přesunuli do zámecké kavárny, kde pokračovaly debaty a vzpomínání ještě dlouho do noci.

Scházejme se častěji!

Množství přítomných nás utvrdilo v tom, že naše studium a práce v této oblasti má svůj význam, a že mnohé vzpomínky na doby studia nám navždy utkvěly a utkvějí v paměti. Věříme, že pobídka pana doc. Martina Fárka – scházet se častěji – bude naplňována na dalších akcích katedry.

Více fotek ze slavnostního večera najdete na facebooku katedry religionistiky.

Bc. Jana Křížová, Bc. Jana Krátká, Bc. Michal Capko
studenti Katedry religionistiky FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět