Univerzita opět připomene historický význam 17. listopadu

3. 11. 2016

Datum 17. listopadu sehrálo v novodobých československých dějinách významnou úlohu. Události s ním spojené vždy přesáhly hranice českých zemí a vyvolaly ohlas v celém světě. Důležitost listopadových mezníků v naší historii spjatých s akademickou půdou připomíná Univerzita Pardubice každoročně. Letos připravuje speciální program na středu 16. listopadu.

Oslavy státního svátku Den boje studentů za svobodu a demokracii připomínají dvě události moderních českých dějin. První se vztahuje k 17. listopadu 1939, kdy popravou devíti studentů vyvrcholily nacistické represálie vůči studentům, kteří se účastnili protinacistické demonstrace při příležitosti pohřbu Jana Opletala a tato událost se proto také připomíná jako mezinárodní den studentstva. Druhá událost se odehrála 17. listopadu 1989, kdy připomínka 50. výročí nacistických represí přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu, která byla násilně rozehnána na Národní třídě a kterou začala sametová revoluce.

Připomeňte si historické události spolu s pamětníky

U příležitosti výročí listopadových mezníků vydala univerzita v roce 1999 a 2009 také mimořádné číslo Zpravodaje Univerzity Pardubice. V něm autoři chtěli připomenout pozadí událostí jak v roce 1939, tak v roce 1989, a dokreslit je vzpomínkami těch, jež vše bezprostředně zažili. Na jejich základě se můžeme společně vžít do tehdejší situace, abychom pochopili stanoviska a někdy nejisté postoje přímých účastníků, kteří nevěděli to, co víme my dnes.

Univerzita chystá opět tradiční oslavy

Pravidelně od roku 1997 slaví Univerzita Pardubice Den studentstva hned několika akcemi. Význam listopadových událostí tak neopomene zdůraznit ani v letošním roce, na který opět připravila vzpomínkový program. Hlavní univerzitní oslavy připadnou na středu 16. listopadu. Na programu bude nejen sportovní den, vernisáž výstavy a samotný vzpomínkový akt, ale také slavnostní obřad spojený s předáváním akademických titulů a večerní koncert Komorní filharmonie Pardubice.

Přijďte spolu s Univerzitou Pardubice zavzpomínat na historické události doby. Kromě toho můžete zalistovat v Katalogu studentského humoru VŠCHT Pardubice, který byl reprodukován při příležitosti návštěvy prezidenta Václava Havla na Univerzitě Pardubice v dubnu 2001.

Univerzita vzpomene i na Václava Havla

V těchto dnech si univerzita také připomíná otevření a zpřístupnění Lavičky Václava Havla. Toto místo jakožto symbol dialogu a porozumění znovu ožije při příležitosti prvního výročí otevření Lavičky a zároveň jako připomínka k nedožitým osmdesátým narozeninám Václava Havla. A to v pondělí 14. listopadu ve 14 hodin Společným čtením divadelní hry Václava Havla AUDIENCE. „Lavičky V. H. jsou místem sloužícím k setkávání a sdílení, a právě v tom duchu jsme se rozhodli předčítání pojmout – kdokoli z návštěvníků se může připojit, vystřídat a chvíli číst ostatním ze hry Audience,“ říká Přemysl Krejčík, student Fakulty filozofické a současně jeden z organizátorů této akce, a pokračuje: „Před samotným čtením ze hry přednesou pedagogové a studenti FF UPCE Pavel Panoch, Marta Pató, Miroslav Kouba, Michaela Ditrichová krátké příspěvky na téma Havel a Evropa.“

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět