Na univerzitě začal 67. akademický rok, do kampusu se vrátili studenti

27. 09. 2016

V posluchárnách i laboratořích všech sedmi fakult Univerzity Pardubice se to od konce září opět hemží studenty. Důvod je jednoduchý – začal jim nový akademický rok.

Svoji historii začala Univerzita Pardubice psát před 66 lety.Vznikla 1. září 1950 jako „Vysoká škola chemická v Pardubicích“. O tři roky později, dne 1. září 1953, byla přejmenována na „Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích“ a od roku 1994 nese současný název.

Od prvních 120 vysokoškoláků k tisícům studentů dnes

První akademický rok zahájilo 15. října 1950 prvních 120 vysokoškoláků. Jejich počet se pak neustále zvyšoval. „Letos se do 65 studijních programů se 120 studijními obory – v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu – doposud zapsalo téměř 8,5 tisíce vysokoškoláků. Z nich necelých 80 % bude studovat letos tzv. prezenční formou studia,“ tisková mluvčí univerzity Ing. Valerie Wágnerová.

Oficiálně jim letošní akademický rok, začal 26. září. A přivítal je v něm i sám rektor. „Obzvláště rád mezi námi vítám studentky a studenty, kteří přicházejí do společenství naší akademické obce poprvé. Bude to pro vás velká změna, kterou si třeba hned neuvědomíte. Stáváte se členy velkého kolektivu studentů, akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců univerzity. … Váš aktivní přístup ke studiu a využití možností, které vám univerzita nabízí, může významně ovlivnit vaše budoucí uplatnění na trhu práce. Vysokoškolská studia patří i přes občasné obtíže, které vás jistě také čekají, mezi nejkrásnější období, na něž budete vzpomínat celý život,“ zahájil tradiční zdravicí nový akademický rok rektor univerzity prof. Miroslav Ludwig a doplnil: „Všem studentkám, studentům, kolegyním, kolegům a zaměstnancům Univerzity Pardubice přeji tedy úspěšný akademický rok 2016/2017 a zároveň pevné zdraví a dostatek životního optimismu. Těším se na setkávání a spolupráci s vámi.“

Prváky uvede do akademické obce imatrikulace

Studenti 1. ročníků bakalářských studijních programů, kterých je v tuto chvíli zapsáno přes 2,5 tisíce, se přitom s univerzitou a jejím chodem mohli seznámit ještě před zahájením semestru. Aby byl pro ně vstup na vysokoškolskou půdu jednodušší, některé fakulty pro ně zorganizovaly přípravné kurzy, zahajovací hodiny či seznamovací semináře. „Prvákům“ pomohly nejen s přípravou na nadcházející studium, ale ukázali jim také, jak to na univerzitě a jejích fakultách chodí, co je čeká a co se děje během roku, jaké služby jim nabízí moderní univerzitní kampus.

Oficiálně uvedeni do akademické obce pak budou v průběhu října a listopadu, na kdy jsou plánovány slavnostní ceremonie nazvané imatrikulace. Ty už v předchozích dnech zahájila Fakulta zdravotnických studí (7. října) a o týden později Fakulta filozofická (13. října). V následujícím týdnu v imatrikulacích pokračují i ostatní fakulty: Fakulta restaurování v Litomyšli (25. října), Dopravní fakulta Jana Pernera (26. října), Fakultě ekonomicko-správní (3. listopadu), Fakulta chemicko-technologická (4. listopadu). Uzavře je pak Fakulta elektrotechniky a informatiky (11. listopad). Postupně novým studentům začnou i studijní povinnosti, které vyvrcholí ve zkouškovém období. 

Komfortní prostředí pro všechny

„Letos přivítal univerzitní kampus v Pardubicích-Polabinách všechny studenty již v komfortním prostředí – a to jak co se týká dostatečných míst a vybavení poslucháren a laboratoří, tak sportovišť, tak s dostatkem klidových zón a větším počtem parkovacích míst,“ doplnila tisková mluvčí.

Stejně jako každý rok i letos zajišťovala Správa kolejí a menzy v Pardubicích během letních měsíců vylepšení některých pavilonů kolejí. Velkou rekonstrukcí prošel pavilon E, kde byly kompletně opraveny všechny koupelny a vyměněn nábytek.S další velkou rekonstrukcí se začalo v pavilonu C kolejí, který byl pro havarijní stav celý uzavřen, a jehož přestavba zabere celý akademický rok. Přesto se podařilo téměř všechny zájemce o koleje uspokojit a kapacita kolejí je v této chvíli obsazena. Pomáhá tomu jistě i nabídka bydlení v soukromí po městě Pardubicích, které studenti zejména vyšších ročníků stále více využívají. 

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět