Bezbariérovosti okolo nás pomáhá i univerzita

22. 07. 2016

Město Pardubice hostilo v květnu již pátý ročník celostátní odborné konference věnované aktuálním otázkám v oblasti bezbariérovosti. „Společně k bezbariérovosti“ hledali přítomní tu nejjednodušší cestu, a tak se tento pojem skloňoval ve všech pádech. Své zastoupení tu měla i Univerzita Pardubice, která se dlouhodobě snaží vytvořit kvalitní zázemí a zajištění optimálních podmínek studia pro všechny studenty.

Ve čtvrtek 19. května se tak ve společenském sále radnice města Pardubice sešli všichni, kdo mají k tématu co říci a podílet se na jeho řešení. Konference byla rozdělena do tří bloků a věnovala se těmto tématům: Bezbariérovost ve veřejné správě, Bezbariérovost ve školství a Bezbariérovost a volný čas v obci.

Záštitu nad touto konferencí převzali také místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská, primátor města Pardubic Ing. Martin Charvát a rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Mezi prezentujícími byli i zástupci naší univerzity

Za Univerzitu Pardubice se konference účastnila Ing. Kateřina Koubová a Lenka Skokanová s tématem „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér“, ve kterém představily účastníkům stejnojmenný projekt realizovaný v minulých letech a vývoj ve zpřístupnění univerzity studentům nejen s fyzickým, ale i duševním znevýhodněním v posledních letech.  „Není důležité odstraňovat pouze překážky mobility, ale též bariéry, které si neseme v sobě. Velmi důležitá je osvěta jak mezi akademickými, tak neakademickými pracovníky, kteří jsou se studenty denně v kontaktu. Díky realizovanému projektu bylo na univerzitě vytvořeno přístupné a přátelské prostředí pro studenty se všemi typy znevýhodnění,“ uvedla Ing. Koubová ve své prezentaci.

Mgr. Ivana Molková z katedry tělovýchovy a sportu vystoupila v rámci bloku Bezbariérovost a volný čas v obci s tématem „Volnočasové aktivity na Univerzitě Pardubice“.  Hlavními body této prezentace byly předměty aplikované tělesné výchovy, které vznikly v rámci již zmíněného projektu a jejichž cílem bylo zapojení handicapovaných studentů do tělesné výchovy.

Aktivity pomohly i těm, kteří s handicapovanými pracují

„Na základě určitých požadavků byl vypracován program a otevřeny dvě vyučovací hodiny se speciálním sportovním zaměřením, nazvané pracovně – hodiny aplikovaných pohybových aktivit, kde se využívají netradiční metody výuky  a používají se i nestandardní sportovní pomůcky, jako je boccia, indiaca, frisbee, padák a další. Zpočátku byla myšlenka projektu zaměřena pouze na handicapované studenty, ale po čase jsme si uvědomili, že by se tyto hodiny mohly nabídnout i těm, kteří mají zájem s těmito lidmi pracovat a ve druhé řadě i těm, kteří mají problém se zapojením se do sportovních aktivit ve větším kolektivu, což se nám osvědčilo a mělo u studentů ohlas. Budeme rádi, když se tyto hodiny se speciálním zaměřením dostanou do trvalého povědomí našich studentů a přijdou si s námi netradičně zasportovat a utužovat svoje zdraví,“ zmínila Mgr. Molková.

Proto doufáme, že na příštím ročníku konference budeme moci prezentovat další uskutečněné kroky k bezbariérovosti univerzity, které pomohou.

Ing. Kateřina Koubová
Poradana APUPA UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět