Univerzita má za sebou dny otevřených dveří. FEI přilákala v únoru desítky zájemců

18. 02. 2016

Poslední Den otevřených dveří na univerzitě proběhl v pátek 5. února, a to na Fakultě elektrotechniky a informatiky. Kapacita největší a nově zrekonstruované posluchárny fakulty nestačila pojmout všechny zájemce o studium. Několik desítek z nich si bedlivě vyslechlo přivítání, základní informace o studiu a následnou diskusi vestoje.

Zájemci si mohli prohlédnout nově zrekonstruované prostory fakulty, učebny a laboratoře, kde jim orientaci usnadňovali navigátoři – studenti FEI. Dobrovolníci z řad starších studentů ochotně pomohli nejen s orientací v budově fakulty, ale i s podáním informací o organizačních a studijních záležitostech či o zkušenostech se studiem na fakultě.

Nejdůležitější částí a také nejspíše největší motivací ke studiu na FEI byly demonstrace, zahrnující ukázky zajímavých činností na fakultě a ukázky výuky, připravené v laboratořích a učebnách jednotlivými katedrami. Zájemci se mohli podívat na ukázky činností z oblasti elektrotechniky, řízení procesů a informačních technologií.   

Poprvé i prezentace firem

Zájemci o studium zjistili kromě informací o studiu i možnosti spolupráce FEI s nově vznikajícím IT centrem společnosti O2, které si mezi studenty a absolventy vybírá a připravuje své kvalifikované pracovníky. Poprvé se dne otevřených dveří na fakultě zúčastnily i některé firmy z regionu, zabývající se převážně radarovými systémy, komunikačními technologiemi, vývojem a distribucí elektronických testovacích a měřicích přístrojů, informačních a řídicích technologií. Zástupci firem ERA a.s., Foxconn CZ s.r.o., RETIA a.s., T- CZ, a.s. Den otevřených dveří využili především jako příležitost k informování zájemců o studium (případně studentů) o možnostech spolupráce při studiu a také o možném uplatnění studentů FEI po ukončení jejich studia.

Ve čtvrtek 18. 2. 2016 se laboratoře FEI opět otevřely při příležitosti exkurze ZŠ Nymburk. Akademičtí pracovníci žákům demonstrovali populárně-naučné i odborné ukázky z oblasti elektrotechniky a informatiky.

Čas na přihlášky se krátí

Zájemcům o studium zbývá na podání přihlášek ještě pár týdnů. Fakulta elektrotechniky a informatiky je sbírá až do 31. března. Termíny se ale na jednotlivých fakultách liší, jejich přehled najdete na webu Univerzity Pardubice.

doc. Ing. František Dušek, CSc., proděkan pro vzdělávací činnost FEI
Ing Lucie Růžičková, Oddělení pro ekonomiku a provoz FEI


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět