Fakulta ekonomicko-správní uzavřela akademické partnerství s firmou Dynatech

10. 05. 2016

Děkanka Fakulty ekonomicko-správní naší univerzity a ředitel brněnské firmy Dynatech, s.r.o. podepsali ve středu 4. května smlouvu o spolupráci. Dynatech, s.r.o. působí již téměř 20 let v oblasti poskytování komplexních řešení pro efektivní řízení organizací veřejné správy, vazba na profilaci fakulty je tedy zřejmá.

Podle slov ředitele společnosti Mgr. Miloslava Kvapila je to čtvrté akademické partnerství – po VŠE Praha, ZČU v Plzni a vysokou školou Sting – které firma uzavřela. Při podpisu smlouvy proběhlo v přátelském duchu krátké jednání mezi oběma představiteli smluvních stran o směrech další spolupráce a byl i prostor pro několik otázek.

Je poměrně často zmiňováno, že nám v České republice chybí účinná spolupráce aplikační a akademické sféry. Pane řediteli, je iniciace akademického partnerství z Vaší strany výrazem reakce na tuto skutečnost?

Nepochybně ano. Vnímám jako potřebné – abych tak řekl – propojit produkci vysokých škol s produkcí firem tak, aby na tom získával konečný zákazník. Vidím v tom jakýsi uzavřený cyklus. Vysoké školy opouštějí vzdělaní lidé, jsou-li vybaveni správnými myslícími strategiemi, schopností učit se, pak najdou velmi snadno uplatnění v praxi. My se je dále snažíme orientovat na to, aby přemýšleli v zájmu zákazníka – jakou hodnotu mu přinesou, aby jim zákazník zaplatil a byl spokojený.

Vím, že ve Vaší firmě převažují mladí pracovníci, vesměs vysokoškolsky vzdělaní. Jaký je Váš názor na současné univerzitní absolventy?

Dnešní absolventi vysokých škol mají široké spektrum zaměření. Naše firma je postavena na schopnostech lidí aplikovat získané znalosti a rozvíjet je. Provádíme pečlivý výběr našich spolupracovníků a musím konstatovat, že je větší počet uchazečů než talentů. Oceňujeme, když uchazeč prokáže určité dílčí zkušenosti v oboru, třeba i psaním odborných článků. To, co je ale nejpodstatnější, je zájem o obor. A to bych skutečně podtrhl. Přestože za základ považujeme ekonomické vzdělání – naše firma se orientuje na oblast finančního řízení a kontroly ve veřejné správě – potřebujeme, aby uchazeči měli i nemalé vědomosti a dovednosti z matematiky, statistiky, informatiky.

Především by neměl absolvent vysoké školy nabýt dojmu, že získáním diplomu je na konci vzdělávacího procesu. Naopak, řekl bych, že se ocitá na jeho začátku.

Věřím, že se nám podaří spolupracovat rozmanitými formami, jak jste o tom s paní děkankou hovořili. Co byste vzkázal akademické obci naší fakulty?

Přál bych nám všem, aby se fakultě (a nejen jí) dařilo produkovat absolventy se zájmem „někam to posunout“.

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
proděkanka pro vnitřní záležitosti Fakulty ekonomicko-správní UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět