Za studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky přijela „jaderná lady“

14. 04. 2016

Již tradičně přijela v období jara diskutovat se studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky první dáma jaderné energetiky v České republice, přezdívaná „jaderná lady“ Dana Drábová. V pondělí 11. dubna vystoupila s přednáškou na téma Svět (a) energie a připomněla, že rok 2016 je pro jadernou energetiku specifickým rokem. Připomínáme si třicet let po Černobylu a pět let po Fukušimě.

V úvodní části přednášky hovořila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o energii jako o jedné z nejdůležitějších podmínek pro rozvoj lidstva, zmínila pojmy energetická revoluce, „energetický otrok“ a především ve své prezentaci zdůraznila neustálý růst populace, a tedy i spotřeby energie. „Každý rok ‚vznikne‛ jedno nové Německo“, a tak se neustále zvyšují nároky populace na dostupnost a množství energie, kterou již nelze z primárních neobnovitelných zdrojů pokrýt. Zmínila problematiku využitelnosti obnovitelných zdrojů energie a poodhalila posluchačům i jeden ze scénářů vývoje výroby elektřiny do roku 2050 vypracovaný Švédskou královskou akademií.

Zamyšlení nad otázkou zdrojů energie

Pokud platí, že „v dnešním světě můžeme skoro všechno, ale bez elektřiny nemůžeme skoro nic“, pak konstatování, že „žádná kombinace starých a nových zdrojů energie není schopna v delším výhledu zajistit obdobný růst, jakého dosáhla průmyslová společnost v druhé polovině minulého století“, patří mezi zprávy, které není radno ignorovat. I tato myšlenka byla publiku prezentována k zamyšlení. V neposlední řadě pak upozornila také na související problematiku skladování energie. „Neumíme skladovat elektřinu v rozumném množství za rozumnou cenu,“ zmínila „jaderná lady“.

„Na energii jsme všichni bytostně závislí. Dana Drábová nás tak všechny donutila zamyslet se nad otázkou stále rostoucích nároků populace na její dostatek i dostupnost a především pak uvažovat o omezeních využívání primárních a obnovitelných zdrojů energie,“ doplnil organizátor besedy doc. Ing. František Dušek, CSc., proděkan pro vzdělávací činnost FEI.

Jaderná energetika letem světem

Poslední část své přednášky Ing. Dana Drábová, Ph.D., věnovala oblasti jaderné energie, zejména historickému vývoji jednotlivých generací jaderných elektráren a otázce jejich bezpečnosti i řadě zajímavostí z historie. Ve spojitosti s havárií jaderné elektrárny ve Fukušimě v roce 2011 bylo prezentováno subjektivní vnímání rizik moderní doby médii.

Jedním ze stěžejních bodů poslední části přednášky bylo seznámení posluchačů s přístupem jednotlivých zemí celého světa k otázce jaderné energetiky, především popis roztříštěnosti Evropy (jednotlivých států) v názorech na tuto problematiku. Například Rakousko a Irsko mají jaderné elektrárny zakázané legislativou. Německo, Belgie, Švýcarsko jsou země Evropy, které se do budoucna chtějí bez jaderné energetiky obejít. Česká republika patří mezi země, které se chtějí jaderné koncepci věnovat i nadále.

Studenti se o téma zajímali

Po přednášce se ujal slova Ing. Pavel Šimák (zástupce skupiny ČEZ), který studenty FEI seznámil s možností účasti na Letní univerzitě v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany a všem zúčastněným promítl fotografie výstavby jaderné elektrárny Temelín.

Po skončení prezentací byl prostor pro dotazy posluchačů. Největší pozornost studenti věnovali problematice jaderných elektráren, bezpečnosti vyhořelého paliva či možnostem nahrazení uranu jiným palivem. Studenty rovněž zajímalo zabezpečení jaderných elektráren proti terorismu. Podle „jaderné lady“ by teroristé museli vynaložit velké úsilí a možnost dosažení úspěchu je velmi nízká.

Musíme mít však stále na paměti, že jaderná energetika je dobrým sluhou, ale zlým pánem.

Ing. Dana Drábová, Ph.D., (1961) je česká jaderná fyzička. Vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření i v doktorském studiu se věnovala jaderné fyzice. Od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Ing. Lucie Růžičková
Fakulta elektrotechniky a informatiky UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět