Univerzita má program Language and Culture Scheme

24. 05. 2016

Již pátým rokem pořádá Jazykové centrum Univerzity Pardubice v rámci programu Language and Culture Scheme speciální moduly praktické aplikace cizího jazyka. Do letošního ročníku se zapojilo 32 studentů z University of Central Lancashire, Preston, University of Uppsala – Visby i Univerzity Pardubice. Na začátku května přijeli do Pardubic a absolvovali zajímavý program s diskusemi a prezentacemi, soutěží projektů a nejrůznějšími exkurzemi.

Podstatou Language and Culture Scheme (LαC) je výuka indukčním způsobem a kombinace aktivit v různých kulturních prostředích. Studenti tak strávili jeden týden v rámci programu v Prestonu, případně Visby a posléze jeden týden v Pardubicích.

Cílem programu LαC je poskytnout studentům vhled do specifik kultury a komunikace prostřednictvím angličtiny v mezinárodním kontextu, seznámit je s možnostmi a stylem studia na zapojených univerzitách, zprostředkovat jim kontakt s prioritami a hodnotami komunit velkých i menších měst jednotlivých zemí  (muzea, galerie, koncerty, aktivity na venkově), nabídnout jim náhled do reálného fungování firem i zapojení do diskuzí se zajímavými osobnostmi s mezinárodním přesahem, zorganizovat prezentace studentských projektů a vytvořit příležitost získat na ně zpětnou vazbu od odborníků z mezinárodního obchodního prostředí (Dragon’s Den), otevřít prostor pro vytvoření vzájemných pracovních kontaktů studentů v budoucnu.

Studenty čekal v Pardubicích pestrý program

Letošní Language and Culture se na Univerzitě Pardubice konal ve dnech 2. – 6. května a zahrnoval celou řadu zajímavých akcí. Program byl koncipován tak, aby formální akce byly doplněny i prostorem pro neformální komunikaci jak studentů mezi sebou, tak studentů s vyučujícími, případně s manažery zapojených podniků.

Vzhledem k tomu, že tento modul již probíhá od roku 2012, daří se nám program uchopit každým rokem o něco lépe, reflektovat připomínky studentů, využít přínos zapojených kolegů a učit se i z mezinárodní zpětné vazby.

Na univerzitu se vrátila lady Milena

Lady Milena Grenfell-Baines navázala v úterý dopoledne na přednášku, kterou před dvěma lety měli možnost studenti a pracovníci univerzity vyslechnout společně se zhlédnutím filmu Síla lidskosti. Pro program LαC bylo velmi důležité, že se paní Milena Grenfell-Baines s účastníky programu podělila především o svoji zkušenost z kontaktu s oběma kulturami, ve kterých působí – jak kulturu své rodné země, tak kulturu britskou, tedy kulturu země, která ji přijala a poskytla ochranu v době, kdy to bylo zásadní. Především její nezlomná energie, otevřenost novým věcem, naprosté přijetí rizika jako součásti aktivního života ve svobodné zemi, umění soustředit se na pozitivní věci a komunikovat s pocitem, že na každém názoru a člověku záleží, byly dojmy, které si studenti odnesli ze dvou hodin strávených s Lady Milenou.

Za pozornost v této souvislosti určitě stojí i událost, která se odehrála v den ukončení programu – Lady Mileně Grenfell-Baines byl v Buckinghamském paláci udělen Řád britského impéria za její mimořádný přínos k hudbě. Jediným dalším jeho nositelem českého původu je renomovaný anglista a slavný překladatel Shakespearova díla, prof. Martin Hilský. Během následujících akcí programu se studenti mohli přesvědčit, že zmiňované kvality, které Lady Milena svým příkladem sdílí, jsou zároveň atributy, které ovlivňují i jejich úspěšnost při prosazování projektů a působení v mezinárodním prostředí.

Studenti si vyzkoušeli soutěž Dragons Den

Projektů se týkala především odpolední část úterního programu, tzv. Dragons Den. Jeho podoba vychází z moderního konceptu uplatňovaného především v obchodní a umělecké sféře, tzv. „pitching“ fóra, v němž ten, kdo soutěží o podporu svého projektu, jej musí srozumitelně představit a obhájit před porotou složenou z odborníků. Celá akce, tak jako ostatně celý program LαC, proběhla v angličtině a spoluorganizovaly ji UCLan a UPa. Soutěžícími byli studenti z obou univerzit, ale v publiku je podpořili také další studenti z UPa a z Univerzity Uppsala. Pět studentů, původem z Británie, Česka, Německa a Japonska představilo své projekty porotě, která sestávala z děkanky Fakulty ekonomicko-správní doc. Romany Provazníkové, odborníka na leadership management Davida Leeminga z UCLan, manažerů společnosti Nonstop Recruitment Dušana Palkoviče a Olivera Donoghue, Iaina Sellerse  z Portland trust a Glenna Spickera, majitele sítě Burrito Loco a Muzea komunismu v Praze. 

Vítězem Dragons Den se stal Jakub Zimola, student UPa a v současné době také student UCLan, kde tráví studijní pobyt v rámci programu Erasmus. UCLan vítěze odměnil částkou 250 £, což je motivační příspěvek, který může pomoci realizaci záměru Jakubova projektu.  Cenu publika získal projekt Kito Aoki, který byl odměněn symbolickou perníkovou cenou UPa a příjemnou částkou 50 £, kterou věnovala UCLan. Možnost získat zpětnou vazbu od poroty, jejíž členové mají z akademické komunity bohaté zkušenosti z oboru mikro a makroekonomie a managementu lidských zdrojů nebo se v praxi věnují podnikání, případně se na manažerských pozicích dlouhodobě pohybují, bylo neocenitelné.

Podstatnou přidanou hodnotou této aktivity, byla i příležitost reagovat na dotazy položené anglicky, ale především položené s anglickým konceptem myšlení. Je potěšující, že po skončení soutěže manažeři ocenili úroveň soutěžících i celé akce a uvedli, že jsou připraveni jim v Česku nabídnout práci. Studenti si získali publikum, které jim v závěru svým hlasováním dalo najevo svoji podporu. V mezinárodním složení bylo tedy možné získat představu o tom, co hraje roli při posouzení laikem, i při zasvěceném pohledu odborníka na projekt, jak reagují a jak se prezentují jednotlivé kultury, a čemu je tedy třeba věnovat pozornost, pokud mají studenti ambice uspět v mezinárodním kontextu.

Studenti si prohlédli pardubický kampus i vybrané společnosti

Studenti se samozřejmě seznámili i s naší univerzitou a kampusem.  O tom, že moderní historie Pardubic je úzce spjata s chemií, se mohli přesvědčit také při prohlídce laboratoří Fakulty chemicko-technologické, kterou je provedl Ing. Daniel Kremr, a poskytl jim informace nezbytné pro pochopení kontextu významu chemického průmyslu pro pardubický region.

Nedílnou součástí programu LαC je vždy také návštěva firem, která přiblíží studentům praktickou stránku profesního života zasazeného v kultuře navštívené země. Letos v rámci programu zaměřeného na podporu obchodního ducha studentů ekonomických směrů na obou stranách, měli studenti možnost nahlédnout do provozní kuchařky firmy Foxconn Pardubice, která je uznávaným globálním leaderem v poskytování komplexních řešení v oblasti IT a produkci spotřební elektroniky. Seznamovací prezentací a posléze i exkurzí do provozu nás provedl produkční manažer Ing. Vít Žďárský. Zahraniční studenty exkurze ve výrobních halách Foxconnu velmi zaujala a kladli řadu otázek týkajících se logistiky, organizace společnosti a práce s lidmi.

Druhou navštívenou firmou v letošním programu byla společnost DELL a.s., která se zabývá automatizací, elektrotechnikou, robotizací a mechanickými řešeními na klíč. Po detailní úvodní prezentaci vedoucího engineeringu Ing. Romana Holce, ve které se studenti seznámili jak s chodem společnosti, komplexností poskytovaných služeb, tak i s postupem výroby od zadání po finální produkt, mohli studenti projít výrobní haly a teoretické informace zažít prakticky.  Studenty kromě prezentace samotné oslovil i fakt, že společnost DEL a.s. obchoduje s firmami z jejich mateřských zemí a mohli tak zjistit, že české firmy spolupracují se špičkami ve svých oborech po celém světě.

Studenti se vydali i na Zelenou horu

Protože zahraniční studenti svůj pobyt v Česku zahajují vždy již téměř obligátní návštěvou Prahy, naší snahou je seznámit je nejen se světem progresivních technologických firem a byznysu, ale přivést je blíže také historickému kontextu naší kultury a atmosféře menších měst.

V Muzeu nové generace ve Žďáru nad Sázavou se tedy každý ze studentů vydal na individuální putování s audio průvodcem a měl možnost ponořit se do svého světa dle vlastních preferencí. Netradiční interaktivní výstava jim nabídla vhled do historie žďárského kláštera, křesťanství, písemnictví a umění od temného středověku po velkolepé baroko. Studenti obdivovali především stavby geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho, včetně nedalekého poutního kostela na Zelené hoře, který je zařazen na seznam památek UNESCO. Snad naše volba nebyla chybná, protože jsme museli studentům zdůvodňovat odjezd autobusu zpět do Pardubic.

Poslední večer se odehrál v režii samotných studentů a jejich českých protějšků – „po studentsku“ v rockovém klubu Žlutý pes, což ke studentskému životu na univerzitě nejen patří, ale atmosférou svobodného ducha kromě vzdělávání prostě sluší a potěší.

Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
vedoucí Jazykového centra UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět