Univerzita má tři nové profesory

6. 01. 2016

V pátek 11. prosince se uskutečnil ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze slavnostní akt, na němž převzali z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové jmenovací dekrety noví profesoři vysokých škol ČR, jmenovaní prezidentem republiky k 1. listopadu 2015.

Mezi 53 nově jmenovanými profesory jsou i tři profesoři Univerzity Pardubice:

- prof. Ing. Roman BULÁNEK, Ph.D.,

jmenovaný pro obor Fyzikální chemie nanávrh Vědecké rady Univerzity Pardubice. Profesor Bulánek působí na Kadeře fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické;

- prof. Ing. Čestmír DRAŠAR, Dr.,

jmenovaný pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů nanávrh Vědecké rady Univerzity Pardubice. Profesor Drašar působí na Ústavu aplikované fyziky a matematiky Fakulty chemicko-technologické;

- prof. Ing. Petr PAŠČENKO, Ph.D.,

jmenovaný pro obor Aplikovaná mechanika na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci. Profesor Paščenko působí na Katedře mechaniky, materiálů a částí strojů Dopravní fakulty Jana Pernera. 

Ing. Valerie Wágnerová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět