APUPA a Katedra věd o výchově Fakulty filozofické se připojují ke Dni autismu

30. 03. 2016

„Mám svůj svět, ale mám vás rád.“ To je motto světového dne autismu, který připadá na sobotu 2. dubna. Provází jej modrá barva jako barva komunikace a sebevyjádření. Právě s tím mívají lidé s autismem či poruchou autistického spektra (PAS) největší potíže. To, co potřebují nejvíce, je porozumění a podpora. Minimálně v tom jim můžeme po celý duben pomoci i my všichni.

„Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Důsledkem poruchy je, že dítě, dospělý dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti,“ vysvětluje PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D., odborná asistentka Katedry věd o výchově Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, která působí i v Akademické poradně Univerzity Pardubice (APUPA).

Za posledních pět let stoupl počet dětí s PAS trojnásobně a dle statistik vyplývá, že v současné době se narodí každé 68. dítě s poruchou autistického spektra. V České republice žije na 150 tisíc osob s různou mírou a formou autismu.

Podpořte osoby s autismem i vy

Zúčastnit se můžete řady akcí, které jsou naplánovány na celý duben. Vše vypukne v pátek 1. dubna modrým průvodem a vypouštěním modrých balónků na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Autisty ale podpoříte například i tím, že se obléknete do modré barvy nebo nasvítíte svůj dům nebo kancelář modře nebo se seznámíte s jejich příběhy. Na sobotu 2. dubna pak připadá světový den autismu. Následovat budou nejrůznější přednášky, odborná konference i čtení vzkazů autistů.

Po celý měsíc bude na vybraných místech k vidění výstava vzkazů od autistů na téma „Co nám dělá radost“. Sdílení jejich příběhů je důležité a vzkazy bude možné číst i na Univerzitě Pardubice. „Vzhledem k tomu, že i mezi studenty univerzity jsou autisté, určitě si najdou informace o této diagnóze své čtenáře i zde. Akce se zúčastní kromě studentů Katedry věd o výchově Fakulty filozofické také další organizace ve městě Pardubice,“ komentuje výstavu PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

Nástěnky se vzkazy najdete v kampusu univerzity například ve vestibulu budov rektorátu nebo univerzitní auly. Zastavte se u nich na chvilku a přečtěte si vzkazy autistů.

Odborná konference

Nejnovější informace o problematice PAS v ČR mohou zájemci získat i na odborné konferenci „Směrem z PASti“, která se uskuteční v pondělí 18. dubna ve Společenském sále radnice města Pardubice. O autismu v praxi tu promluví řada odborníků. Ke konci měsíce se uskuteční ještě zajímavé přednášky. Další podrobnosti k plánovaným akcím ke světovému dni porozumění autismu zjistíte v Rodinném Integračním Centru nebo v Dětském rehabilitačním centru Lentilka.

Cílem dubnové osvětové akce je nejen zvýšit informovanost o problematice autismu ve společnosti, ale i podpora včasné diagnostiky a intervence. Součástí je také upozornění na nadání a dovednosti lidí s autismem a jejich zapojení do společnosti.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět