Univerzita se připojila k Pražské deklaraci

25. 05. 2016

Univerzita Pardubice se připojila k Pražské deklaraci, která byla přijata v Praze dne 13. května 2016 na závěr mezinárodní rektorské konference „Legacy of Charles IV: Education and Academic Freedoms, Innovation and Open Society‟ u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV.

Pražskou deklaraci podepsali zástupci tří mezinárodních univerzitních asociací, Coimbra Group, Europaeum a UNICA, rektor hostitelské Univerzity Karlovy v Praze a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Připojilo se k ní 76 univerzit z 29 zemí světa. Deklarace připomíná poslání univerzit a vyzdvihuje, že mají vytvářet prostředí pro svobodnou výměnu názorů a kritické myšlení.

Od počátku své existence hrály univerzity v evropských národních státech velmi důležitou roli. Úzce spolupracovaly s předními vzdělanci a příslušníky politických elit, kteří je zakládali. Vždy byly místem setkávání a svobodné diskuse, svobodné výměny názorů, což vedlo k dalším vědeckým objevům, k lepšímu pochopení společnosti i toleranci k ní. Připravit mladé lidi na jejich zapojení se do společnosti, špičková věda i výzkum, ale i analýza stavu dnešního světa a interpretace nejednoznačných procesů a jevů patří k povinnostem moderních univerzit. Vzdělaný, v nejlepším slova smyslu po světě rozhlédnutý člověk je totiž mnohem méně náchylný k přijímání jednoduchých řešení. Bez vědy a vzdělání však nelze vyřešit žádný globální problém současného světa a univerzity by také měly připomínat, že moderní hodnoty jako humanismus, tolerance, otevřenost jsou nedílnou součástí demokracie a stojí za to o ně bojovat. 

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět