Fakulta filozofická zorganizovala setkání s předsedkyní organizace All Ladies League

3. 02. 2016

V pondělí 1. února se v Praze konalo setkání s významnou osobností dnešní Indie dr. Harbeen Arora. Do Čech přijela na pozvání Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, která společně s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského zorganizovala toto setkání. S dvacítkou českých žen, především z oblasti vzdělávání, výzkumu a podnikání, diskutovala rektorka indické Rai University o možnostech spolupráce.

V České republice byla Harbeen Arora poprvé, a to díky iniciativě Univerzity Pardubice, která v roce 2015 zareagovala na nabídku v rámci projektu Discover India (Objevte Indii). V prosinci loňského roku vycestovala univerzitní delegace pod vedením doc. Martina Fárka z Katedry religionistiky Fakulty filozofické UPa na desetidenní návštěvu Rai University, která se nachází v Ahmedabádu ve státě Gujarát. Během stáže se účastníci seznámili jak s indickým životem, tak především se studiem na Rai University a dalších vysokých školách v Ahmedabádu. Dynamická indická dáma totiž stojí v čele sítě Rai Universities v Indii a prosincová návštěva proto přinesla nejenom navázání institucionální spolupráce mezi oběma univerzitami, ale i osobní spolupráce a přátelství s rektorkou univerzity dr. Harbeen Arora. 

Na setkání promluvil i doc. Martin Fárek z Fakulty filozofické

Dr. Harbeen Arora přicestovala do České republiky především kvůli podpoře a upevnění této spolupráce a přípravě plánu společných akcí. Setkání s ní, spojené s následnou diskusí, se konalo v krásných historických prostorách Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Ámose Komenského v Praze v pondělí 1. února.

Setkání zahájila ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského PhDr. Markéta Pánková a přivítala všechny přítomné. Dr. Harbeen Arora představila nejenom Rai University, ale i All Ladies League včetně aktivit tohoto hnutí a všechny přítomné pozvala na konferenci Women Economic Forum 2016, které se uskuteční od 16. do 21. 5. 2016 v New Delhi v Indii.

Univerzitu Pardubice reprezentovali na setkání prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů doc. Jana Kubanová, vedoucí oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Ing. Monika Vejchodová a doc. Martin Fárek, vedoucí katedry religionistiky a koordinátor Indické platformy na pardubické univerzitě, který na setkání pohovořil o projektu Discover India a zkušenostech z návštěvy Rai University.

Harbeen Arora se angažuje v rovných příležitostech pro ženy

Dr. Harbeen Arora je dynamickou osobností, která založila organizaci All Ladies League a předsedá jí. Cílem organizace je spojovat především ženy z různých oblastí života a pomáhat v řešení řady problémů současného světa, jako například vytváření rovných příležitostí ve vzdělání, v práci a jinde. Cestou k tomu je zmocnění žen a nové pojetí vůdcovství a spolupráce mezi různými skupinami ve společnosti. Organizace sice vznikla v Indii, domovské zemi paní Arory, ale dnes má více než osmdesát poboček v různých zemích světa. Pozornost poutá nyní právě přípravou Ekonomického fóra žen, které bude letos v květnu hostit indická Góa a o němž mluvila i sama předsedkyně.

Ing. Monika Vejchodová, Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa
ve spolupráci s doc. Mgr. Martinem Fárkem, Ph.D., Katedra religionistiky FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět