Středoškoláci své vědecké projekty do soutěží konzultují na fakultách

4. 04. 2016

Zkusit si badatelské metody i exaktní zpracování tématu, vyhodnotit statisticky nashromážděná data, nalézt objektivní hledisko posouzení vybrané problematiky a to všechno zpracovat formou posteru a následně prezentovat. Úkol pro středoškoláky i žáky základních škol, kteří se „utkali“ v krajském kole IX. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji.

V pardubickém Ideonu se v pátek 11. března představilo se svými projekty 57 středoškoláků. Kategorii Junior reprezentovalo 145 žáků základních škol. Z nich 23členná odborná porota, složená i ze zástupců Univerzity Pardubice, vybírala ty nejlepší. Ve hře byla přitom účast na soutěži v americkém Houstonu a studijní cesta do Francie.

Studenti docházeli pracovat i na fakulty

Na letošním ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež participovaly také tři fakulty Univerzity Pardubice. Nejdříve před soutěží dílčími konzultacemi středoškoláků přímo na vybraných pracovištích Fakulty chemicko-technologické, Fakulty elektrotechniky a informatiky nebo Dopravní fakulty Jana Pernera. Těšit se tak mohou z úspěchů „svěřených“ studentů.

Celkovým vítězem se stal student Gymnázia a SOŠ Přelouč Jan Blaha s projektem Karbonická anhydráza Nce103p patogenní kvasinky Candida Parapsilosis, který spolupracuje s RNDr. Olgou Hruškovou, CSc., z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické. Spolu s Kateřinou Stodolovou z Gymnázia Dašická Pardubice, která se s projektem Příprava a aplikace detektoru Medipix v dozimetrii umístila na druhém místě, se zúčastní mezinárodní soutěže I-SWEEEP v Houstonu ve dnech 26. dubna až 1. května. Kromě toho postoupili také s dalšími 23 soutěžními projekty do pražského národního finále.

Zvláštní ceny udělili i děkani dvou fakult

Kromě hlavních cen udělovali mimořádné ceny také partneři a spoluorganizátoři a také děkani dvou fakult – Fakulty chemicko-technologické a Fakulty elektrotechniky a informatiky. Zástupci těchto fakult figurovali také v odborné porotě. „Byl to boj jako každý rok. Vybrat kvalitní a zajímavý projekt v tom vysokém počtu inspirativních nápadů mladých hlav a hlaviček nebylo vůbec jednoduché. Hodnocení prací jsem se snažila provádět dle doporučovaných kritérií. Dále vždy hodnotím smysluplnost řešeného problému, nápad, vlastní provedení práce, srozumitelnost, závěr či výstup, popřípadě nápad, jak projekt rozvinout dál, osobní prezentaci,“ popsala úkoly porotců Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D., z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Cenu děkana FChT a příslib stipendia v prvním roce studia v celkové hodnotě 12 000 Kč, 24 000 Kč, 48 000 Kč získali:

1. místo: Karel Bartoš: Příprava a charakterizace vybraných C,Nchelatovaných organocíničitých azidů a jejich využití v tzv. click chemii

2. místo: Kateřina Matoušová: Vlastnosti organických povlaků obsahující pigmenty na bázi SiO2 s/bez povrchové úpravy PANI, PPDA a ZnFe2O4 při OKP = 1% a 10%; Martin Kolář: Epoxidová lepidla

3. místo: Ondřej Chládek: Optimalizace řezů nanovlákenných struktur; Jakub Sadílek a Daniel Dezort: Tajemství titanu #4; Filip Peška a Van Nguyen: Vyloučení mědi z roztoků pomocí kvasinek       

„Na výběru nejlepších projektů v kategoriích Středoškolák a Junior se také podílelo pět zástupců z Fakulty elektrotechniky a informatiky. Na základě jejich doporučení ocenil zvláštními cenami děkan fakulty tři středoškolské projekty z oblasti elektrotechniky. Stipendium v prvním roce studia na FEI získal student Jan Kopic za návrh a realizaci nabíječky gelových akumulátorů. Hodnotitele zaujala zejména univerzálnost návrhu. Jednorázovou finanční odměnu získali studenti Pavel Dušek a Václav Zmítko, shodou okolností oba za návrh a realizaci zesilovače. V prvním případě hodnotitelé ocenili originalitu návrhu třístupňového zesilovače a v druhém případě i kvalitní konstrukční a technické provedení. V tomto roce jsou všichni ocenění z SPŠE Pardubice, se kterou FEI dlouhodobě spolupracuje. Poskytováním laboratorního zázemí, konzultační činností a případně vedením projektů fakulta a akademičtí pracovníci umožňují rozvíjení tvůrčí činnosti studentů v různých soutěžích nebo maturitních projektech a podporují zájem studentů o vědu a techniku,“ doplnil ke zvláštním cenám proděkan pro vzdělávací činnost Fakulty elektrotechniky a informatiky doc. Ing. František Dušek, CSc.

Cenu děkana FEI s odměnou 2 000 Kč získali: 

Václav Zmítko za Zesilovač 2.1; Pavel Dušek za Aktivní zesilovač; Jan Kopic za Nabíječka gelových akumulátorů 12 V

Někteří soutěžící ocenění děkany fakult Univerzity Pardubice spolu s vítězi postupují do národního finále XXIII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, které se koná ve dnech 14. a 15. dubna 2016 v Praze. Držme jim palce a přejme štěstí!

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět