Už máte podanou přihlášku? Čas se krátí

2. 03. 2016

Zájemci o studium na Univerzitě Pardubice mohou stále posílat přihlášky. Vybírají už ale jenom z nabídky oborů šesti fakult, i když jich má univerzita celkem sedm. Jedna z nich – Fakulta zdravotnických studií – totiž sběr přihlášek pro akademický rok 2016/2017 již ukončila.

Zájemci o další bakalářské studijní obory ostatních šesti fakult se mohou hlásit ještě v březnu. Nejblíže – 15. března – mají termín dvě fakulty ekonomicko-správní a dopravní. Na umělecké obory Fakulty restaurování v Litomyšli mohou zájemci posílat přihlášky dokonce až do poloviny května.

 Dopravní fakulta Jana Pernera

 Fakulta ekonomicko-správní

 Fakulta filozofická

 Fakulta chemicko-technologická

 Fakulta elektrotechniky a informatiky

 Fakulta restaurování

 do 15. 3.

 do 15. 3.

 do 31. 3.

 do 31. 3.

 do 31. 3.

 do 13. 5.

 bez přijímací zkoušky

 bez přijímací zkoušky

 přijímací zkouška

 bez přijímací zkoušky

 bez přijímací zkoušky

 přijímací zkouška

Podrobnosti k přihláškám i přijímacímu řízení, stejně jako další informace a zajímavosti důležité pro rozhodování pro nástup na vysokou školu jsou k dispozici na webu univerzity nebo formou tzv. elektronického infoservisu zdarma.

Univerzita nabízí širokou škálu oborů

Univerzita Pardubice je univerzitou se širokým zaměřením, připravuje absolventy různých oborů – od uměleckých přes humanitní a zdravotnické, ekonomické, obory související s dopravou až po obory technické a technologické, jako je například elektrotechnika, informatika, dopravní stavitelství či chemie. Zájemci o vysokoškolské studium mají na výběr celkem z 63 studijních programů se 118 studijními obory v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia. V akademickém roce 2016/2017 přivítá univerzita přes 3,5 tisíce uchazečů na bakalářském stupni studia.

O zdravotnické obory je jako každý rok velký zájem, který většinou několikrát převyšuje počty nakonec přijímaných studentů. Například ke studiu oboru Všeobecná sestra je přijat každý pátý uchazeč, na zdravotnického záchranáře každý čtvrtý a na porodní asistentku se dostane každý třetí. Stejně je to u některých dalších oborů, jako v případě studia angličtiny pro odbornou pro praxi, kam byl vloni přijat každý osmý uchazeč (323 přihlášek/40 přijato), angličtiny – specializace v pedagogice, kam se dostal každý čtvrtý (165 přihlášek/40 přijato) nebo humanitních studií Fakulty filozofické (216 přihlášek/60 přijato).

Nejvíce přihlášek bývá například na oboru Ekonomika a provoz podniku, Veřejná ekonomika a správa a Management podniku Fakulty ekonomicko-správní, také na Všeobecné sestře Fakulty zdravotnických studií, na Informačních technologiích Fakulty elektrotechniky a informatiky nebo na oboru Klinická biologie a chemie Fakulty chemicko-technologické.

Nepodceňujte výběr oboru

Orientace mezi obory na vysokých školách není úplně jednoduchá. Je třeba nepodléhat líbivým názvům oborů, prostudovat si pečlivě nabídku oborů a obsah studia a předmětů jednotlivých oborů a fakult. Na Univerzitě Pardubice je možné vybrat z různých oborů. Důležitý je však váš zájem, aby vás obor, který si vyberete, bavil celý život a byli jste schopni se přizpůsobit měnícím se potřebám trhu práce. Uplatnitelnost našich absolventů je dobrá, málokdo hledá práci delší dobu.

Žebříčky a hodnocení fakult a oborů je třeba brát jen jako doplňkovou informaci, nejosvědčenější dle ohlasu současných vysokoškoláků jsou dobře míněné osobní reference a zkušenost např. z návštěvy dnů otevřených dveří nebo jiných informačních dní pořádaných přímo našimi fakultami, při nichž se seznámíte i s prostředím školy a jejím zázemím.

Univerzita Pardubice patří mezi školy s dobrým zázemím pro studium i volnočasové aktivity. Nabízí širokou škálu oborů, za kterých je možné si vybrat. Již v průběhu studia je možné pracovat na atraktivních projektech, které poskytují zajímavé výsledky. Studenti mohou část studia strávit na jiné vysoké škole v zahraničí. Většina našich budov je umístěna v jednom areálu a vše je velmi blízko. Naše objekty jsou buď nové, nebo opravené a mají všechny moderní vybavení. Pardubice jsou městem, které zcela jistě uspokojí různé zájmy mladých lidí.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět