Univerzita vzpomněla na výročí svého vzniku

5. 09. 2016

Ve čtvrtek 1. září „oslavila“ Univerzita Pardubice své 66. narozeniny. Za tu dobu ušla kus cesty, vychovala řadu odborníků, připsala si významné vědecké úspěchy, rozrostla se o nové fakulty, nabízí nové obory, otevřela Lavičku Václava Havla, postupně rekonstruuje své prostory a stále inovuje a zlepšuje prostředí pro současné studenty. Dodnes je univerzita jedinou v našem kraji.

Její historie se začala psát 1. září 1950, kdy vznikla jako „Vysoká škola chemická v Pardubicích“ vládním nařízením č. 81 z 27. 6. 1950. O tři roky později dne 27. listopadu 1953, ale s účinností od 1. září 1953, došlo vládním nařízením č. 98/1953 Sb. ke změně názvu na „Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích“, v jejímž čele stál rektor s tříletým funkčním obdobím. Tím se stal Jiří Klikorka. Od roku 1994 nese současný název Univerzita Pardubice a v jejím čele stojí devátá akademická osobnost v řadě – prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Dějiny univerzity zmapovala profesorka Lenderová

„Dne 15. října 1950 zahájila škola výuku v prostorách Střední průmyslové školy potravinářské na Stalingradském náměstí (dnes náměstí Republiky), jejíž místnosti musely být pro potřeby vysokoškolského studia upraveny. Zůstala zde do poloviny roku 1951. Jejím uvedením do provozu byl Ministerstvem školství, věd a umění pověřen Jaroslav Hnídek. Do prvního ročníku VŠCH nastoupilo 120 posluchačů. Den po otevření školy se konalo slavnostní shromáždění ve velkém sále hotelu Grand za účasti zástupce ministerstva školství, představitelů krajské správy a politických orgánů i vedoucích pracovníků chemických závodů. Právě ty věnovaly značné prostředky na vybavení školy, pomohla také pražská Vysoká škola chemicko-technologická, všechny výzkumné ústavy a závody v okolí Pardubic. Začátky výuky nebyly lehké, v době svého vzniku měla škola sotva deset interních učitelů. Vyučování tak zajišťovali převážně externisté – odborníci z místních chemických továren a vědeckých ústavů,“ uvádí ve své publikaci mapující historii pardubického vysokého školství „Dějiny vysokého učení v Pardubicích. Univerzita v proměnách času. 1950–2010“ Milena Lenderová, profesorka z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice,

Jedna fakulta nestačila

Vysoká škola chemická, později čtyřicet let známá jako Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích, vznikla na počátku padesátých let minulého století s cílem vychovávat odborníky v oblasti technické chemie pro potřeby rychle se rozvíjejícího chemického průmyslu východních Čech. Po roce 1990 se struktura školy změnila. Z jednofakultní školy chemického zaměření se vznikem nových fakult stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu. Od roku 1994 nese současný název Univerzita Pardubice. Od té doby prošla nebývalým rozvojem studijních programů a pěstovaných věd, několikanásobně se rozrostla co do počtu studentů a zaznamenala významné rozšíření v oblasti vědecké, výzkumné a vývojové činnosti, jíž si získala respekt u domácí i mezinárodní vědecké obce.

Významná výročí si letos připomínají i dvě fakulty

Univerzita Pardubice je dnes jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. Je jedinou univerzitou v Pardubickém kraji. Na svých sedmi fakultách nabízí 8,5 tisíci studentům vysokoškolské vzdělání v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni v téměř 130 oborech, v nichž vykonává rovněž bohatou vědecko-výzkumnou činnost. Zároveň se svými 1200 zaměstnanci patří k významným zaměstnavatelům kraje a obohacuje život města a regionu i po stránce kulturně společenské.

Fakulta ekonomicko-správní a Fakulta chemicko-technologická, která rozvíjí přes šedesát let vysokoškolské vzdělávání v oblasti chemie a chemických technologií, si letos na podzim zároveň připomínají 25 let své existence, kdy byly rozhodnutím akademického senátu vysoké školy v roce 1991 ustaveny. Tím byl položen základ pro rozvoj dnešní vícefakultní univerzity, která je dnes aktivní součástí mezinárodního vysokoškolského i výzkumného prostoru. K připomenutí výročí připravují obě fakulty doprovodný program. Více na jejich fakultních webových stránkách.

Ing. Valerie Wágnerová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět