„FESka“ pořádala výjezdní zasedání, děkanka udělila pamětní medaile

22. 07. 2016

Většina pracovníků Fakulty ekonomicko-správní zamířila ve čtvrtek 9. června do Žďáru nad Sázavou, aby se zúčastnili dvoudenního výjezdního zasedání pořádaného v rámci oslav 25. výročí vzniku fakulty. Pracovně náročný program vyvrcholil slavnostním večerem, při němž děkanka fakulty doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., udělila dvaceti osobnostem pamětní medaile z dílny akademického sochaře Zdeňka Kolářského.

Ke slavnostnímu večeru se ale kolektiv účastníků dobral náročným a informačně nabitým programem, který zahájila děkanka prezentací východisek pro fungování fakulty v nastávajícím období, determinovaným zejména novelou vysokoškolského zákona, ale i připravovanými změnami ve financování vysokých škol.

Vedení fakulty hodnotilo a vyhlíželo do budoucna

Následovala vystoupení proděkanů, kteří podle svých gescí seznámili přítomné s vybranými problémy, ale i dílčími úspěchy a nastavením jednotlivých oblastí života fakulty do blízkého budoucna. Zazněla témata jako směry výzkumu fakulty, nebezpečí predátorských časopisů, vývoj počtu studentů a absolventů, nové výsledky vyplývající z hodnocení kvality výuky studenty, aktuality ze spolupráce se zahraničními partnery i subjekty z české aplikační sféry, novinky z oblasti propagace fakulty, závěry z interního personálního auditu, příprava na reakreditaci studijních programů v souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje fakulty, obsah připravovaných projektů s vazbou na ESF a ERDF, ale i odpovědnost, efektivnost a finanční kontrola, registr smluv a veřejné zakázky.

Ke slovu se dostaly i jednotlivé ústavy

První odpolední blok už ale nepatřil vedení fakulty, naopak – opanovaly ho ústavy. Přesněji vyjádřeno, vedoucí jednotlivých ústavů představili svá pracoviště, jejich silné stránky a směry rozvoje. Náhled do koncepcí a aktivit jednotlivých pracovišť je beze sporu dobrým začátkem pro zintenzivnění vzájemné spolupráce.

Nicméně ještě jedno „těžké“ téma bylo v prvním dnu na programu: financování fakulty, jeho stav a výhled s vazbou na hodnocení výkonu a kvality pracovních výsledků včetně samotného odměňování. I v této souvislosti byl diskutován záměr restrukturalizace studijních programů s cílem zefektivnit a inovovat jejich realizaci s úzkou provázaností pedagogické a vědecko-výzkumné oblasti.

Medaile za zásluhy na rozvoji fakulty

Atmosféra večera pak byla vskutku slavnostní. Děkanka fakulty doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., dekorovaná akademickou insignií – děkanským řetězem, udělila pamětní medaile z dílny předního českého medailéra a mistra reliéfní plastiky, akademického sochaře Zdeňka Kolářského ražené v tombaku dvaceti pracovníkům, u nichž vyzdvihla jejich osobní zásluhy na rozvoji fakulty. Udělování medailí se tak neobešlo bez vzpomínek na dobu minulou, pamětníci vzpomínali, mladší kolegové naslouchali a skládali si mozaiku minulosti fakulty. Nic nebránilo tomu, aby večer pokračoval v přátelské pohodě…

Druhý den byl programově zaplněn – dalo by se říci – vzdělávacími prvky. Jednak byli účastníci zasvěcováni do tajů a kouzel informatických mračen, jednak byla soustředěna pozornost na úvodní seznámení s problematikou deskriptorů výsledků učení podle národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání.

Ani tato vpravdě náročná témata nepřipravila účastníky výjezdního zasedání o dobrou náladu, takže loučení a přání šťastné cesty k domovům bylo provázeno úsměvy a optimismem.

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
proděkan pro vnitřní záležitosti FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět