Zástupci Fakulty restaurování domlouvali spolupráci v Mexiku. Začne příští rok

11. 12. 2017

Vedení Fakulty restaurování nedávno odcestovalo do mexického města Pachuca, aby zde představilo možnosti spolupráce a domluvilo její konkrétní podobu pro rok 2018. Tamní Kancelář mezinárodních vztahů a mobilit připravila pro delegaci z Litomyšle nabitý program, který zahrnoval návštěvu jednotlivých institutů i jednání s vedením, akademickými pracovníky i studenty.

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) s Univerzitou Pardubice již na jaře 2017 podepsala memorandum o spolupráci, za kterým stála naše Fakulta filozofická, jež je hlavním partnerem Institutu sociálních a humanitních věd této univerzity a již zrealizovala několik návštěv akademických pracovníků a dokonce studentů. Fakultě restaurování se nyní otevírá možnost spolupráce jak na úrovni mobilit akademických pracovníků, tak na úrovni mobilit studentů, oborově nejblíže pak fakulta má k Instituto del Arte, k Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería a k Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.

Prohlídka začala na Institutu umění

Za Fakultu restaurování se této mezinárodní mobility zúčastnili děkan fakulty Radomír Slovik za oblast restaurování, proděkan Karol Bayer za oblast chemické technologie restaurování a proděkan Tomáš Kupka za oblast humanitních věd a studijní agendy.

První kroky děkana a oba proděkany zavedly na Instituto del Arte (Institut umění), jež je umístěný přibližně 10 km od Pachuky ve městečku Real del Monte. Toto bývalé centrum těžby stříbra situované do nadmořské výšky 2 800 m. n. m. si až do dneška zachovává svůj osobitý ráz s příjemným klimatem (dle zeleně a teploty do 20 stupňů by člověk nehádal, že je v tropickém pásmu). Nepřehlédnutelný vliv především na místní architekturu měli Angličané, kteří se zde v 1. polovině 19. století usadili a věnovali se organizaci těžby stříbrné rudy. S nimi přišla i technologie na extrakci stříbra, zvyky, které se časem promísily s původními, a fotbal, který se zde údajně hrál vůbec poprvé na území Mexika.

Právě zde se nachází Instituto del Arte, původně komplex administrativních budov, nyní zrekonstruovaný a moderně přestavěný areál, který za svými zdmi studentům uměleckých oborů nabízí inspirativní prostředí pro rozvoj hry na hudební nástroj, tance, malby, kresby, plastiky a dalších tvůrčích aktivit.

Rýsují se krátkodobé stáže

Lidsky velmi příjemné a tematicky dobře připravené jednání s ředitelkou institutu a zástupci akademiků se dotklo představení obou fakult a rozvíjených činností, plánu rozvoje studijních oborů a oblastí možné spolupráce. Z několika diskutovaných témat možné spolupráce je vhodné zdůraznit to, které je blízké oběma stranám – ochrana hmotného kulturního dědictví. Instituto plánuje v následujícím akademickém roce otevřít nový studijní program určený pro současné či budoucí zaměstnance v institucích pečujících v Mexiku o hmotné kulturní dědictví (muzea, kulturní centra, příslušné odbory obecních a oblastních úřadů apod.). Mexičtí studenti a akademici tohoto studijního programu by pak v rámci praxe mohli navštívit litomyšlskou fakultu a absolvovat krátkodobé praktické stáže, při nichž by získali zkušenosti s celým procesem ochrany uměleckého či umělecko-řemeslného díla včetně jeho preventivní konzervace, konzervace nebo restaurování. Českým studentům by se pak otvírala cesta ke zdokonalení uměleckých technik v tamních ateliérech kamenné plastiky a nástěnné malby, případně při získání praxe v regionálních archivech. Akademičtí pracovníci by navíc mohli přednášet vybraná témata v rámci seminářů a workshopů.

Zájem mají i další dva instituty v Pachuce

V následujících dnech se zástupci Fakulty restaurování zúčastnili několika jednání na součástech UAEH již přímo v Pachuce. Město Pachuca leží přibližně 90 kilometrů severozápadně od hlavního města, na české poměry opět v poměrně vysoké nadmořské výšce cca 2 500 m n. m. Na mexické poměry se s přibližně čtvrt milionem obyvatel řadí k těm středně malým městům, což se však z naší perspektivy jeví trochu jinak. Samotní obyvatelé hovoří o svém městě jako o turisticky relativně nezajímavém místě, bez výjimečných památek a věhlasných tradic. Nezaujatému návštěvníkovi z východních Čech se však samotná atmosféra města s typickou mexickou zástavbou, rušnými ulicemi, vůní pálivých pokrmů linoucí se z nesčetných restaurací a od pouličních prodejců tortil a quesadill může jevit jako to „nej“, kvůli čemu tato místa navštívil. Kromě toho je Pachuca, správní město státu Hidalgo, údajně jednou z pěti nejbezpečnějších oblastí Mexika, byť je zároveň jednou z nejchudších. Obě tyto vlastnosti lze pocítit na vlastní kůži, bezpečí například při průchodu uličkami mimo centrum, ceny při placení v obchodech a restauracích, jež jsou příjemně příznivé, pokud nejsou nižší, tak přinejmenším srovnatelné s těmi litomyšlskými.

Pracovní setkání na UAEH probíhalo ve dvou dalších institucích, na Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, kde se okrajově nabízí spolupráce v rámci studijního programu sociální antropologie, a na Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Kolegové z tohoto institutu vyjádřili zájem o oblast technologie restaurování a využití přístrojového vybavení k analýzám povrchů architektonických objektů. Odborníky z řad architektů a stavařů též zajímal proces obnovy stavební památky jako celku a i toto téma by mohlo být klíčové pro rozvoj mobilit.

V hlavním městě Fakultu restaurování dobře znají. Díky projektu

Program v Mexiku však nezahrnoval pouze návštěvu Pachuky a okolí. Velmi zajímavým zpestřením odborného programu byla návštěva archeologického naleziště v komplexu aztéckého chrámu Templo Mayor v samém srdci hlavního města a setkání se zástupci restaurátorů z mexického antropologického muzea, jimž díky mezinárodnímu projektu není litomyšlská fakulta neznámá. Pohled na čerstvě odkryté lidské ostatky či na šachtu plnou obětních darů čítajících několik set objektů, převážně mušlí, částí rybí kostry, uměleckých předmětů apod., byl nezapomenutelný zážitek. Zajímavé bylo sledovat i způsob konzervace nalezených křehkých artefaktů a mapování předkolumbovských a dnes pod moderní zástavbou (asi už navždy) ukrytých objektů s použitím nejmodernější zobrazovací techniky.

Antropologické muzeum a jeho expozice bylo pak v pozdních odpoledních hodinách „třešničkou na dortu“ krátké a o to intenzivnější návštěvy Ciudad de México. 

V cestě stojí pouze dva řešitelné problémy

Poslední den pobytu byl opět ve znamení jednání na UAEH, kde vedení Fakulty restaurování tentokrát diskutovalo s ředitelem Kanceláře mezinárodních vztahů a mobilit UAEH o klíčových bodech spolupráce. Detailně byly probrány pozitivní i rizikové faktory studentských mobilit, možnosti a zázemí, které obě strany mohou přijíždějícím studentům poskytnout, a časový rámec, od kdy by mohly mobility studentů a akademiků začít.

Identifikovaly se pouze dva zásadnější faktory, které by mohly do jisté míry mobility limitovat. Prvním z nich jsou finanční prostředky z univerzitních zdrojů potřebné k pokrytí nákladů na cestu, ubytování a stravu. Druhým faktorem by pak mohla být jazyková bariéra. Ta je například u praktické výuky řešitelná, teoretická výuka, která na obou institucích probíhá v dotčených studijních programech v národních jazycích, by však mohla být pro obě strany problém, např. při výuce dějin umění, teorie péče o kulturní dědictví apod. Předpokládáme, že tato slabší místa by mohla být kompenzována ostatními převládajícími výhodami ve formě benefitů, které by obě strany hostům poskytovaly ve stejném rozsahu jako svým domácím studentům. Pro příklad uveďme účast na akcích fakult/institutů, dotace na poskytnuté služby, na UAEH kurz španělštiny pro cizince apod.

Na straně Univerzity Pardubice bude probíhat koordinace výjezdů Fakulty restaurování s Fakultou filozofickou, coby hlavním realizátorem spolupráce s UAEH, a doufáme, že budeme schopni za podpory univerzity ve spolupráci s Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo pokračovat a dále ji rozvíjet. 

PhDr. Tomáš Kupka
proděkan pro studium a pedagogickou činnost FR


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět