Fakulta ekonomicko-správní si připomněla 25 let. Slavila celý loňský rok

2. 02. 2017

Rok 2016 byl pro Fakultu ekonomicko-správní naší univerzity historickým mezníkem. Oslavila dvacet pět let své existence. 1. ledna toho roku se ujala vedení fakulty nově zvolená děkanka doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., a rozhodně nechtěla nechat tento významný moment v životě fakulty bez povšimnutí. Rok 2016 se měl stát rokem oslavným. A stal se.

„V životě jednotlivce je 25. rok dobou, kdy člověk dosahuje svého intelektuálního vrcholu, je na prahu produktivního věku, je plný elánu a energie. Přála bych si, aby podobným vývojem procházela nadále i naše fakulta. Z hlediska vývoje lidstva představuje 25 let pouze velmi krátký, či dokonce zanedbatelný časový úsek. Rovněž u vývoje instituce je 25 let relativně krátká doba. Jsou jak univerzity staleté, tak i vysoká učení mladšího věku. Proto bych si přála, aby – řečeno slovy slavného ekonoma J. M. Keynese – „až v dlouhém období budeme všichni mrtvi“, zde nadále prosperovala Univerzita Pardubice a jako její nedílná součást na pevných základech úspěšně působila Fakulta ekonomicko-správní,“ popřála Fakultě ekonomicko-správní její děkanka doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.,při završení oslav čtvrt století fakulty dne 8. listopadu 2016 ve svém projevu.

Malé ohlédnutí za uplynulým rokem oslav

Počet oslavných akcí dosáhl magického čísla 9, jež je – dle numerologů – symbolem moudrosti a vědomí a jehož úkolem je přinášet nabyté poznání ostatním, inspirovat a motivovat. Akce pořádané na počest životního výročí fakulty měly jednak reprezentovat oněch uplynulých 25 let, jednak motivovat k vyšším cílům, ale i vytvářet vyšší intenzitu sounáležitosti k fakultě. 5 z 9 akcí bylo fakultní premiérou – přehlídka studentských prací, výjezdní zasedání zaměstnanců fakulty, mírně adrenalinový výstup na Králický Sněžník, sraz absolventů a zejména udělení titulu dr. h. c. Pozitivní ohlas těchto akcí však dává reálný výhled na jejich pokračování.

9 oslavných akcí fakulty

Na památku tohoto významného výročí fakulty byl vydán almanach a rukou Mistra Zdeňka Kolářského, nejvýznamnějšího českého autora mincí a medailí, mistra reliéfní plastiky, který pro naši univerzitu a fakulty vytvořil nejen medaile s umělecky citlivě ztvárněnou symbolikou, ale i razidlo univerzitní pečetě a monumentální reliéf Arnošta z Pardubic umístěný v univerzitní aule, byla vytvořena pamětní medaile, kterou obdržely osobnosti, jež se o vznik a rozkvět fakulty zasloužily.

Dynamicky se rozvíjející svět klade nové požadavky na vysokoškolské vzdělávání, na vědu a výzkum. Jde o výzvy fakultě, univerzitě, českému vysokému školství, univerzitám a vědcům celého světa. Máme v něm své místo. Přejme si, aby za dalších dvacet pět let oslavovala fakulta své výročí v podobném duchu, aby oslavovala vzestupnou trajektorii svého vývoje.

Vivat, crescat, floreat – Ať žije, vzrůstá a vzkvétá Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice!

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
proděkanka pro vnitřní záležitosti FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět