Studenti hodnotí výuku. Vyjádřit se mohou k předmětům i vyučujícím

31. 05. 2017

Během května probíhal na Univerzitě Pardubice „Týden s hodnocením“, kterým se neslo motto podporující hodnocení výuky „Hodnotím bez obav“. Motto přesně vystihuje, co bylo a je hlavním poselstvím akce, ale i celého úsilí přesvědčit studenty, aby hodnotili výuku a vyjádřili tak svůj názor. Zapojit se mohou navíc i do tipovacích soutěží a zkusit tak, jaký mají odhad.

Cílem pracovní skupiny, která se hodnocení výuky věnuje již několik měsíců ve spolupráci s prorektorkami Janou Kubanovou a Tatianou Molkovou, je rozšířit povědomí o možnosti hodnocení výuky v IS/STAG mezi námi studenty, vyvracet studentům mýty o hodnocení, ukazovat, jak se hodnotí, jak vidí studenti vyučující, a přesvědčovat studenty, že hodnocení má smysl a že můžou „hodnotit bez obav“.  

Informace na stáncích i v návodném videu

Součástí „Týdne s hodnocením“ byly stánky, u kterých jsme studentům rozdávali letáčky, placky i propisky, pouštěli jim videa „jak to vidí student“ a „jak to vidí vyučující“ a ukazovali, jak hodnocení v IS/STAG vypadá a kde je možné hodnotit. Tyto stánky mohli studenti vidět od pondělí do čtvrtka na různých místech po univerzitě: foyer budovy EA, Dopravní fakulty Jana Pernera, Fakulty chemicko-technologické, Fakulty elektrotechniky a informatiky a samozřejmě prostor před menzou a bufetem v budově EB.

Pomocí promítaného videa, rozdávání letáčků a komunikací se studenty jsme se snažili poukázat na možnost hodnocení a na výhody, které přináší. Představili jsme změny, které v rámci hodnocení výuky během tohoto akademického roku nastaly a které jsou pro studenty pozitivní, jako jsou například nově naformulované otázky či zveřejňování podepsaných komentářů. Také jsme vyvraceli mýty, které o hodnocení kolují, a dokazovali, že hodnocení je anonymní.

Hodnotit výuku má smysl

Studentům jsme také říkali o probíhajících soutěžích s hodnocením:

1) „Nejlepší odhad“, kde studenti odpovídají na otázku „Kolik bude odeslaných hodnocení k datu 18. června 2017 včetně?“, uzávěrka 11. června 2017.

2) Losování tří výherců z řad studentů, kteří odeslali podepsaný konstruktivní komentář k vyučovanému předmětu v IS/STAG, uzávěrka do konce září 2017.

Podrobnosti o soutěži, ale i o hodnocení výuky můžou studenti najít na webu Studentské rady Univerzity Pardubice (SRUPa).

Za naši pracovní skupinu pro hodnocení výuky vnímáme tento týden pozitivně, oslovili jsme velké množství kolegů spolužáků, odezvy byly pozitivní a doufáme, že se to projeví i v hodnocení. 

Bc. Markéta Kebrtová a Ing. Martin Šanda
SRUPa, pracovní skupina pro hodnocení výuky


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět