Univerzita přivítala kolegy ze zahraničí. Pořádala tradiční International Staff Week

2. 05. 2017

Centrum mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice i v letošním akademickém roce navázalo na úspěšnou tradici mezinárodních setkání univerzitních zaměstnanců a akademiků. Během velikonočního týdne hostila 4. ročník setkání International Staff Week, který na Univerzitu Pardubice přivedl 35 kolegů z celkem 28 zahraničních univerzit.

International Staff Week byl určen především pro zaměstnance vysokých škol zapojených do aktivity Staff Mobility for Training v rámci programu Erasmus+ a konal se v týdnu od 17. do 21. dubna. Tématem letošního ročníku byla „Interkulturní komunikace“.

Poznávání univerzit a vzájemné diskuse

V rámci workshopů vedených pracovníky Univerzity Pardubice i pozvanými lektory účastníci ze Španělska, Portugalska, Turecka, Bulharska, Rumunska, Polska, Litvy, Lotyšska, Finska, Francie a Itálie diskutovali o interkulturních rozdílech v komunikaci a při jednání s partnery z jiných kultur. Společně zvažovali způsoby, jak nové poznatky integrovat do každodenní praxe nejen na mezinárodních odděleních jejich domovských univerzit. V dalších částech programu vystoupili jednak představitelé organizací, které se zabývají začleněním mimoevropských zahraničních studentů a pracovníků do běžného života, a také cizinci s osobními zkušenostmi s integrací v České republice.

Přijeli i akademici z Arménie a Ukrajiny

Celý týden byl současně příležitostí lépe poznat stávající partnerské univerzity i nové instituce se zájmem o spolupráci s Univerzitou Pardubice. Součástí programu byly nejen prezentace o Univerzitě Pardubice, ale také prohlídka kampusu, fakult a univerzitního zázemí, exkurze na Fakultu restaurování do Litomyšle a mnohé další.

Velmi jsme ocenili, že se do některých částí programu zapojili i zahraniční akademici, kteří ve stejném termínu vyučovali na našich fakultách – ekonomicko-správní, filozofické, dopravní nebo zdravotnických studií. V letošním roce se navíc International Staff Weeku poprvé účastnili i akademici z Arménie a Ukrajiny, kteří na Univerzitu Pardubice přijíždějí v rámci nové části programu „Erasmus+: mobilita mezi partnerskými a programovými zeměmi“.

Inspirativní týden pro všechny

Z ohlasů mnoha letošních účastníků i zaměstnanců naší univerzity, kteří měli příležitost se se zahraničními kolegy osobně setkat, víme, že to byl velmi inspirativní týden. Univerzita Pardubice se představila jako instituce otevřená mezinárodní spolupráci, evropskému i mimoevropskému partnerství. Děkujeme proto za spolupráci především všem zapojeným fakultám, Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy, Centru informačních technologií a služeb, Oddělení propagace a vnějších vztahů a Jazykovému centru, bez jejichž vstřícnosti by se tak úspěšný International Staff Week 2017 zorganizovat nepodařilo.

Mgr. Věra Albrechtová, Mgr. Jana Voltrová a Mgr. Kateřina Koubová
Centrum mezinárodních mobilit UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět